Jānis Greste. Daži fotomirkļi simtčetrdesmitgadē

Pedagoģijas vēsturnieki saista Jāņa Grestes veikumu ar jaunu pieeju meklējumiem skolēnu audzināšanā un apmācībā. Skolu muzeji atceras Jāni Gresti kā aizsācēju. Ģeologiem Jānis Greste ir spožs Latvijas dabas bagātību popularizētājs, kurš izdevis divas grāmatas par šo tematiku un pēc kura scenārija 1937. gadā Voldemārs Pūce uzņēmis filmu “Mūsu pelēkais dārgakmens”. Atskatā arī Latvijas muzejiem godam daudzināms Jāņa Grestes vārds un veikums, jo tas ir šodienas dzīvā vēsture. Kolekcionārs un eksponētājs – tā Jāni Gresti varētu raksturot Latvijas Dabas muzejā, Ģeoloģijas muzejā, Teātra muzejā un, protams, Rakstniecības un mūzikas muzejā, kuram viņš ir pirmveida autors.

Īpaši draudzīgas attiecības Jāni Gresti saistīja ar Rūdolfu Blaumani. Tieši viņa ietekmē radās Jāņa Grestes atmiņu tēlojumi, kuros līdztekus dzirkstošai asprātībai rodami zīmīgi laikmeta, apstākļu un personu raksturojumi.

Jāņa Grestes mūža liecinājumi rodami gan Valmierā, gan Jelgavā un Jēkabpilī. Bagātīga kolekcija pētāma arī mūsu muzeja krātuvē.

Plašāka informācija par Jāni Gresti un RMM pirmsākumiem pieejama mājaslapas sadaļā “Muzeja vēsture“.