Komentāri

Daina Sirmā: Daina Sirmā Ritai. Dievainēs, man šķiet, nav tagadnes, pagātnes,...
Daina Sirmā: Daina Sirmā Kārlim. Paldies par jautājumu. Lauzīju galvu visu die...
Kārlis: Ir sanācis uzmest acis krājumam. Neteiktu, ka mani izteikti aizrauj ...
Rita: Ļoti jauki, ka veidojat dikliēsu un valmieriešu piederības sajūtu...
Daina Sirmā: Māra Klaipa, paldies par jautājumiem. Vai Dievainēs tēloti reā...
Kārlis: Jaunā grāmata ir iezīmīga ar tekstu sadalījumu tematiskos dzejas ...
Daina Sirmā: Paldies par jaukajiem ievadvārdiem, Aivar Madri!...
Māra Klaipa: Dzejoļos ir łoti daudz personu vārdu un uzvārdu, un māju vārdu. ...
Zigurds Strīķis: Kādēļ Jūsu vēstures romāna darbībai ir izvēlēti tieši deviņ...
Arno: Nu tā, drusku sanāca greizi, nejauši palaidu atbildi, pirms izlaboj...
Arno: Šis ir tiešām nopietns jautājums. Godīga atbilde nav vienkārša....
Arno: Paldies par jautājumu! Palika daudz ārā. Tas ir dabiski. Dzīve ir ...
Olafs Rozītis: Vai, strādājot pie šī romāna, autoram bija svarīgi dekonstruēt ...
Riekstiņš: Gribēju pateikt paldies autoram par lasāmvielu un pajautāt, vai bij...
Vilnis Heinrihsons: Lielisks, aizraujošs projekts. Šķiet, ka varētu sarīkot pilnskan...
daina: Labdien! Konferences apmeklējumam nav jāpiesakās, taču nokļū...
Maija: Labdien! Kur var pieteikties konfrences apmeklējumam un vai nokļūš...
samanta: Man ir 15 gadi. šogad, ārpus klases lasīšanā, mums uzdeva izlaīt...
Olafs Rozītis: Ja "Apziņu" pieliktu muzejā pie sienas, vai tā būtu māksla?...
Anna Auziņa: Paldies par jautājumu! Es neteicu, ka darbošanās literatūrzinātn...

Rakstu arhīvs

Partneri

MUZEJS SĀKAS AR DZIESMU. Rubrika Nr. 6

Rakstniecības un mūzikas muzejs sadarbībā ar SIA “Numeri” piedāvā rakstu sēriju “Muzejs sākas ar dziesmu”, kas reizi mēnesī lasāma žurnālā “Ir”. Piedāvājam iepazīties ar sesto rubriku, kas tika publicēta 22. septembrī, kā arī aicinām iegādāties žurnāla “Ir” jaunāko, 20. oktobra numuru, kur lasāma sērijas septītā publikācija.

Autore:
Līvija Dūmiņa, RMM Krājuma izpētes nodaļas vadītāja

Britu mākslas kritiķis Džulians Spaldings (Julian Spalding) darbā “Poētiskais muzejs” atzīst: “Muzeja sirds ir krājums”. RMM sirds jeb identitātes pamats ir rakstniecības un mūzikas kolekcijas, kas sāka veidoties gandrīz pirms gadsimta. Muzeja pirmsākums saistīts ar skolotāju, dabaspētnieku un kolekcionāru Jāni Gresti, kurš Skolotāju savienības Pedagoģiskajā muzejā sāka veidot “Rakstnieku stūrīšus”; 1925. gadā no minētā jau tika atdalīts Rakstniecības muzejs. Divdesmit gadus pēc Emīla Dārziņa nāves, 1930. gadā, komponista māte Grestem nodod dēla piemiņas lietas, un “Dārziņa stūrītis” liek pamatu RMM mūzikas kolekcijai.

Muzeja savāktais, saglabātais un gadu gaitā papildinātais krājums ir ne tikai latviešu rakstniecības, mūzikas un teātra vēstures liecību veidots Latvijas kultūras un intelektuālais mantojums. RMM krājums ir mūsu tautas jaunrades un tās attīstības procesa dokumentējums, nepārvērtējams pirmavots, kas uztur dzīvu laikmeta garu un radošo domu, kam ir nesaraujama saistība ar nācijas pašapziņu un pastāvēšanu. RMM rūpējas par nācijas kultūratmiņas iemūžināšanu, jo bez izzinātas pagātnes un tagadnes nav iespējama pilnvērtīga nākotne. Šo procesu veido vairāki soļi.

Viens, kas raksturo 21. gadsimta muzeju un ko paredz arī RMM attīstības stratēģija, ir konceptuāla, mērķtiecīga, atbildīga muzeālo vērtību atlase jeb krājuma komplektēšanas politika, kas ir viens no muzeja darbības pamatelementiem. Tiem pieder arī RMM speciālistu veiktā krājuma pētniecība, kas nodrošina muzeja komunikāciju ar sabiedrību – ekspozīcijās, izstādēs, publiskos sarīkojumos un poligrāfiskos izdevumos, kuru tapšana, varētu sacīt,  ir muzeja pašcieņas jautājums. 21. gadsimta muzejā krājuma priekšmeti ir pirmavoti, kas piedāvā jau izvērstākus stāstus un tēmas, ar ko muzejs kā sociāli atbildīga institūcija var uzrunāt visplašāko sabiedrību  tai aktuālos un būtiskos jautājumos. RMM vienmēr bijis  un arī būs atvērts saziņai –  emociju apmaiņai, piedzīvojumam, atklāsmēm, zināšanām, saturīgai sarunai.

Arī patlaban, kad muzeja ēka Pils laukumā 2 tiek rekonstruēta, RMM savās pagaidu mājās, Tērbatas ielā 75, ir atvērts – krājuma pieejamību nodrošina muzeja lasītava. Tā ir kā tilts, uz kura satiekas studenti, rakstot savus pirmos zinātniskos darbus, un pieredzējuši pētnieki. Tilts, kas savieno zinātniekus ar RMM krājuma bagātībām ceļā uz jauniem atklājumiem. RMM krājums piedāvā neskaitāmas iespējas pētījumiem un publikācijām, kas gan aizpilda “baltos caurumus” rakstītajā vēsturē, gan paver auglīgas iespējas integrētiem pētījumiem, starpinstitucionālai un starptautiskai sadarbībai, popularizējot mūsu kultūras bagātības.

RMM ar savu krājumu ir viens no Latvijas kultūras pamatakmeņiem, kas piedāvā virkni dažādu satikšanās iespēju, kas var pāraugt ilgstošās, harmoniskās, auglīgās attiecībās.

 

UZZIŅAI:

  • Rakstniecības, teātra un mūzikas kolekciju krājumā šā gada 1. janvārī bija 904 389  vienības
  • RMM krājums ir otrs lielākais Latvijā pēc Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājuma
  • Pērn muzeja lasītavā citām organizācijām un personām izsniegtas 35 623 vienības

Augustā tika ielikts pamatakmens Muzeju krātuvju kompleksa būvei Rīgā, Pulka ielā 8, kur pastāvīgu mājvietu radīs arī RMM krājums. Pamatakmenī iemūrētajā kapsulā RMM direktore Iveta Ruskule ievietoja atmiņas karti ar aktuālo informāciju par muzeja kolekcijām. Foto: no VAS “Valsts Nekustamie īpašumi” arhīva

Projekts “Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija” Nr.EEZLV04/INP/2013/1 tiek īstenots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta atbalstu

Komentārs

  

  

  


*

Draugiem.lv pase