Komentāri

Daina Sirmā: Daina Sirmā Ritai. Dievainēs, man šķiet, nav tagadnes, pagātnes,...
Daina Sirmā: Daina Sirmā Kārlim. Paldies par jautājumu. Lauzīju galvu visu die...
Kārlis: Ir sanācis uzmest acis krājumam. Neteiktu, ka mani izteikti aizrauj ...
Rita: Ļoti jauki, ka veidojat dikliēsu un valmieriešu piederības sajūtu...
Daina Sirmā: Māra Klaipa, paldies par jautājumiem. Vai Dievainēs tēloti reā...
Kārlis: Jaunā grāmata ir iezīmīga ar tekstu sadalījumu tematiskos dzejas ...
Daina Sirmā: Paldies par jaukajiem ievadvārdiem, Aivar Madri!...
Māra Klaipa: Dzejoļos ir łoti daudz personu vārdu un uzvārdu, un māju vārdu. ...
Zigurds Strīķis: Kādēļ Jūsu vēstures romāna darbībai ir izvēlēti tieši deviņ...
Arno: Nu tā, drusku sanāca greizi, nejauši palaidu atbildi, pirms izlaboj...
Arno: Šis ir tiešām nopietns jautājums. Godīga atbilde nav vienkārša....
Arno: Paldies par jautājumu! Palika daudz ārā. Tas ir dabiski. Dzīve ir ...
Olafs Rozītis: Vai, strādājot pie šī romāna, autoram bija svarīgi dekonstruēt ...
Riekstiņš: Gribēju pateikt paldies autoram par lasāmvielu un pajautāt, vai bij...
Vilnis Heinrihsons: Lielisks, aizraujošs projekts. Šķiet, ka varētu sarīkot pilnskan...
daina: Labdien! Konferences apmeklējumam nav jāpiesakās, taču nokļū...
Maija: Labdien! Kur var pieteikties konfrences apmeklējumam un vai nokļūš...
samanta: Man ir 15 gadi. šogad, ārpus klases lasīšanā, mums uzdeva izlaīt...
Olafs Rozītis: Ja "Apziņu" pieliktu muzejā pie sienas, vai tā būtu māksla?...
Anna Auziņa: Paldies par jautājumu! Es neteicu, ka darbošanās literatūrzinātn...

Rakstu arhīvs

Partneri

MUZEJS SĀKAS AR DZIESMU. Rubrika Nr. 9

Rakstu sērija “Muzejs sākas ar dziesmu” sniedz iespēju sekot līdzi atjaunotā muzeja un ekspozīcijas “Dziesma” tapšanas gaitai. Sadarbībā ar SIA “Numeri” raksti reizi mēnesī lasāmi arī žurnālā “Ir”.

Autore:
Lolita Ozoliņa, RMM reklāmas un tirgvedības projektu vadītāja

Viens no muzeja darbības virzītājspēkiem ir misija. Formulēta vienā vai dažos teikumos, tā izsaka muzeja pastāvēšanas mērķi, kolekciju saturu un attiecības ar sabiedrību. Misijai ir jākalpo par muzeja vadības instrumentu, kas palīdz pieņemt attīstībai svarīgus lēmumus, spēj motivēt un iedvesmot darbiniekus. Misija ir muzeja pukstošā sirds un tā identitātes vēstījums.

Rakstniecības un mūzikas muzejs (RMM) sava misijas formulējuma pārskatīšanai un jaunradīšanai izmantoja pārmaiņu laiku, kad muzejs ne tikai gatavojas atgriezties rekonstruētajā ēkā ar jauna satura piedāvājumu, bet arī aktīvi domā par kolekciju papildināšanas principiem un muzeja lomu dažādu sabiedrības grupu dzīvē. Līdztekus top arī muzeja jaunā grafiskā identitāte un zīmols.

Misijas formulējums tika izstrādāts, iesaistoties muzeja darbiniekiem. Lai noskaidrotu darbinieku viedokli par esošo misijas formulējumu, gada sākumā tika veikta aptauja. 76% no aptaujātajiem darbiniekiem uzskatīja – esošais misijas formulējums ir jāpilnveido. Uzsākot darbu pie jaunās misijas, tika izveidota darba grupa, iesaistot tajā visu muzeja nodaļu pārstāvjus. Iepazinām vairāku Latvijas un pasaules mēroga muzeju misijas, secinot, ka liela daļa no tām ietver tradicionālu un tiešu muzeja pastāvēšanas funkciju uzskaitījumu. Darba grupu vienoja pārliecība, ka RMM misijai ir jābūt raksturīgai mūsu muzeja specifikai, jāietver izziņas un attīstības aspekts, tai pašā laikā jābūt ambiciozai,  jāiedvesmo un jāmotivē. Misijas formulējumam ir jābūt īsam, viegli uztveramam un izprotamam ikdienas darbā. Grupa vienojās, ka misijai ir jābūt uzrunājošai, neietverot klišejiskas frāzes, tai jāvieno muzeja darbinieki un jāiesaista sabiedrība.

Tieši muzeja sociālās lomas apzināšanās ir viens no RMM darbības stratēģiskajiem uzstādījumiem, kas atbilst 21. gadsimta modernā muzeja paradigmai. To lieliski savā viesošanās reizē Rīgā raksturoja ASV muzeju eksperte Linda Norisa: „Mūsdienās muzeji ieņem arvien aktīvāku lomu sabiedrībā – tās vairs nav tikai vietas, kas stikla vitrīnās glabā senus artefaktus un sagaida no apmeklētāja lieliskas zināšanas par tēmu vēl pirms muzeja apskates. Muzeji ir unikāli pozicionēti, lai kļūtu par sabiedrības ritmiskajām radošuma sirdīm. Tie ieņem nozīmīgu lomu – palīdzēt dažādām auditorijām atklāt savu radošuma potenciālu.”

Misijas teksta radīšanu vēl izaicinošāku padarīja uzstādījums izmantot galvenokārt latviskas cilmes vārdus. Jaunā misija sastāv no diviem muzejam nozīmīgiem identitātes vēstījumiem. Pirmkārt, balstoties kolekciju saturā un pētniecības virzienos (rakstniecībā un mūzikā), muzejs veido iedvesmojošu un laikmetīgu dialogu ar 21. gadsimta sabiedrību. Otra misijas daļa iezīmē RMM ambīciju mainīt joprojām iesakņojošos priekšstatus par muzeju kā slēgtu, introvertu un konservatīvu vidi.

MŪSU MISIJA IR IEDVESMOT NACIONĀLĀ RAKSTNIECĪBAS UN MŪZIKAS MANTOJUMA LAIKMETĪGAI IZPRATNEI UN VEICINĀT PRIEKŠSTATU PAR MUZEJU KĀ TELPU JAUNAI PIEREDZEI UN NOZĪMĪGĀM SARUNĀM.

Projekts “Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija” Nr.EEZLV04/INP/2013/1 tiek īstenots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta atbalstu

Komentārs

  

  

  


*

Draugiem.lv pase