Vai tā bija dzīve, kādu vēlējāmies? Diskusija par Daces Vīgantes grāmatu “Ledus apelsīns” un Janas Egles grāmatu “Gaismā”

Lasītāji aicināti komentāros izteikt savas pārdomas, viedokli vai uzdot jautājumus par Daces Vīgantes stāstu krājumu “Ledus apelsīns” un Janas Egles stāstu krājumu “Gaismā”. Uz jautājumiem atbildēs arī pašas autores. Kritika ir atļauta, bet aizvainojoši komentāri tiks dzēsti. Diskusija ilgs līdz 28. februārim. Aicinām diskusijas dalībniekus piedalīties ar savu īsto identitāti.

Nav nejaušība, ka pirmajai Lasītāju kluba diskusijai 2017. gadā izvēlējāmies uzreiz divas latviešu autoru grāmatas. Daces Vīgantes un Janas Egles debijas prozā pēc dažādiem ārējiem kritērijiem šķiet tik līdzīgas, ka teju raisa fantāzijas, vai tikai abas rakstnieces nav slepus izveidojušas ko līdzīgu latviešu reālistiskās īsprozas labāko tradīciju fanu klubam. Tomēr uzkrītošā līdzība starp abām grāmatiņām rosina meklēt arī gluži pretējā virzienā – censties izprast, kas katras autores rokrakstā ir atšķirīgais un unikālais.

Iesākumā gan mazliet par pieminētajām līdzībām. Domāju, ka nebūs liela aplamība abas rakstnieces savā ziņā uzskatīt par latviešu īsprozas karalienes Regīnas Ezeras agrīnās poētikas mantiniecēm – gan Vīganti, gan Egli galvenokārt interesē sievietes iekšējā pasaule un sieviete pasaulē (tas gan nenozīmē, ka stāstos nav vietas vīriešiem, tomēr viņiem reti tiek piedāvāta iespēja kļūt par stāstītājiem vai galvenajiem varoņiem), bez jebkādām literārām rotaļām modernisma vai postmodernisma garā – personāži kopā ar lasītāju ne brīdi nezaudē ciešo saķeri ar zemi un apkārtējo realitāti. Šajā sakarā gribas pieminēt arī 1980. gadu prozas “jauno vilni”, ko pārstāv par “niknajām meitenēm” dēvētās Rudīte Kalpiņa un Eva Rubene, atsevišķu stāstu kontekstā arī Andra Neiburga. Šo autoru stāstus raksturo atklātība un morāla neitralitāte attieksmē pret saviem varoņiem un laikmeta reālijām, respektīvi, vēlme samērā bezkaislīgā manierē fiksēt “visu, kā ir”. Gan Vīgante, gan Egle lielā mērā vēlas tieši to pašu, atturoties no moralizēšanas vai gaudulīgas žēlošanas pat visskarbākajās situācijās, vai runa būtu par tēvu-pedofilu (Egles “Judīte”), dzīves pabērniem (Vīgantes “Mēness parhēlijs”) vai sievieti, kas visu mūžu dzīvojusi kā vīrietis (Egles “Aiziet jūriņā”).

Personāžu starpā gandrīz visu laiku risinās psiholoģiskā drāma labākajās Blaumaņa tradīcijās, kur svarīgākais un sāpīgākais nereti tiek noklusēts. Viņu dzīves ietekmē gan rūpīgi glabāti pagātnes noslēpumi, gan spraigi un liktenīgi notikumu pavērsieni tagadnē, nereti alkohola aizmiglotā prātā. Vīgante savos stāstos, īpaši garstāstā “Ledus okeāns”, būtisku lomu piešķir ne tikai psiholoģiskajiem faktoriem, bet arī vēsturiskajai realitātei, iezīmējot saikni starp laikmeta griežiem – Otro pasaules karu, padomju okupācijas periodu, atmodu un neatkarības nesto apdullumu – un personāžu dzīves līkločiem, kas visspilgtāk izpaužas tieši atsevišķās, filigrānās detaļās (piemēram, stāstā “Cita” aprakstītajās meitenes izjūtās, nonākot tēva jaunās sievas smalkajā dzīvoklī, kas pilns ar padomju ierindas cilvēkam nepieejamiem labumiem). Egle vairāk koncentrējas uz tagadni, turklāt jūtams, ka sociālā realitāte kā dzīvi veidojošs apstāklis viņu interesē krietni mazāk, tomēr atsevišķi stāsti kā “Durvis”, “Aiziet jūriņā” un “Laiks mosties” ieskicē personāžu pagātni ar neuzkrītošu padomju perioda sadzīvi fonā, iztiekot bez Vīgantei raksturīgajām detaļām. Iespējams, es kļūdos, taču raugoties uz abām grāmatiņām tādā kā makrolīmenī, nostiprinājās pārliecība, ka Egles trumpis ir spēja dažos teikumos izstāstīt veselus dzīvesstāstus pat vairāku paaudžu garumā, turpretī Vīgante vairāk uzmanības pievērš konkrētai situācijai un tās detalizētam aprakstam, ikdienišķiem brīžiem piešķirot bezmaz dzīvesgājuma vērienu. Protams, to nevar attiecināt uz visiem tekstiem, jo arī Eglei ir stāsti, kas sīki fiksē atsevišķus notikumus (teiksim, “Bedre”), tikmēr Vīgante īsajā stāstā “Skatiens” apraksta mātes un meitas attiecības dzīves garumā (garstāstu “Ledus okeāns” atļaušos neskaitīt atšķirīgā formāta dēļ). Lai arī dzīves ēnas puses ir abu rakstnieču izejmateriāls un nekādas “dziesmas par laimi” te neatradīsim, nevar neievērot, ka Egle šo negāciju attēlojumā ir daudz brutālāka un par lasītāja labsajūtu īpaši nerūpējas – grāmatas nosaukums un siltos toņos krāsotais vāks var izrādīties maldinošs, jo rakstniece nevairās pat no detalizētām incesta un izvarošanas ainām, nemaz nerunājot par mirušiem vai uz nāves robežas esošiem cilvēkiem. Grūti atsaukt atmiņā kādu nesenu latviešu prozas darbu, kas būtu tik ļoti piesātināts ar fiziski sajūtamu nāves klātbūtni – šķiet, pat Ingas Žoludes darbi te nestāv klāt. Vīgantes proza šajā ziņā ir krietni vien rāmāka, bez epatāžas un vērienīgiem ārējiem satricinājumiem, taču tas nebūt nenozīmē, ka dzīves emocionālā kvalitāte tajā būtu ievērojami augstāka. Gan Janas Egles, gan Daces Vīgantes stāstu personāži ilgojas pēc visparastākās līdzcilvēku sapratnes un attiecību siltuma, tie nav nekādi intelektuāli pārcilvēki ar augstiem garīguma un morāles apvāršņiem, bet tie, kurus ikviens no mums redz ikdienā uz ielas, savā darbavietā vai pat tuvāko cilvēku lokā. Tie esam mēs paši.