Dzeja strādnieku šķirai. Diskusija par Jāņa Tomaša dzejas krājumu „Melnie darba cimdi”

Lasītāji aicināti komentāros izteikt savas pārdomas, viedokli vai uzdot jautājumus par Jāņa Tomaša dzejas krājumu „Melnie darba cimdi”. Uz jautājumiem atbildēs arī pats autors. Kritika ir atļauta, bet aizvainojoši komentāri tiks dzēsti. Diskusija ilgs līdz 10. aprīlim. Aicinām diskusijas dalībniekus piedalīties ar savu īsto identitāti.

Dzejniekiem nepatīk, ka kāds mēģina noteikt viņu darbu „vidējo lasītāju”, tomēr Jānis Tomašs savā debijas krājumā „Melnie darba cimdi” tik uzskatāmi un poētiskās izteiksmes ziņā vienkārši pievēršas ikdienas skaudrajai realitātei, vienlaikus uzlūkojot to no augšas un pētot no iekšpuses, ka par viņa dzejas galveno auditoriju varētu uzskatīt tieši strādnieku šķiru. Ļaujiet paskaidrot. Nevienam vairs nav noslēpums, ka mūsdienu dzeju patērē pārsvarā visdažādākie kultūras un izglītības darbinieki, kā arī baltu filoloģijas studenti, kamēr vairums apsargu, krāvēju un pārdevēju – protams, ar brīnišķīgiem izņēmumiem – dzejas lasīšanu neuzskata par vērtīgu laika pavadīšanas veidu. Tam ir gan socioloģiski, gan estētiski iemesli, tomēr īsumā varētu teikt, ka mūsdienu dzeja „nerunā tautas valodā”, ka tā ir uzkāpusi „ziloņkaula tornī”.

Tomaša krājums ir mēģinājums pārvarēt plaisu starp dzejnieku un smagos darbos novārdzinātajiem līdzpilsoņiem, kuriem pēc definīcijas nav laika iedziļināties „vārda mākslas” niansēs, un, piedodiet, bet apsveikumu pantiņi neskaitās. Tomaša nolūkus, pirmkārt, nodod viņa proponētā atgriešanās pie moralizēšanas, ar ko mūs savulaik izklaidēja latviešu dzejas drūmie klasiķi. Jaunais autors raksta: „plūst spirta upe / un aizskalo veselas ģimenes” (4. lpp.); „viņa pārāk daudz aizrāvās ar mūsdienu Bībeli / žurnālu „Kas jauns”” (23. lpp.); „Raini / es neiešu / uz jauno bibliotēku / palikšu mājās skatīties smieklīgos video” (46. lpp.). Rezignētas skumjas un sarkastiska kritika ir pazīmes, kas raksturo Tomaša skatījumu uz sabiedrības uzņemto kursu pretī dziļākai degradācijai. Kas ir tie cilvēki, kurus Tomašs cenšas apgaismot? Iepriekš piesauktie kultūras un izglītības darbinieki, kā arī baltu filoloģijas studenti noteikti ir pamanījuši, ka situācija ir gaužām bēdīga, tātad nekas cits neatliek – jāiet dižgaru pēdās un jāparāda visiem pārējiem, kā tad nevajag dzīvot. Tomaša liriskais „es” – gandrīz visi grāmatas dzejoļi sarakstīti pirmajā personā, kas vedina spekulēt par krājuma autobiogrāfisko ievirzi, – nāk no pūļa, pie kura tas pats vēršas, ģērbies „Adidas” treniņtērpā (41. lpp.).

Tiktāl par didaktiku, kas Tomašu viennozīmīgi izceļ citu mūsdienu dzejnieku vidū. Otra pazīme, kas liecina par viņa orientēšanos uz strādnieku šķiru, ir vairīšanās no izsmalcinātas poētiskās izteiksmes, sarežģītu metaforu sistēmu, neparastu detaļu un muzikālu rindu vietā izvēloties galvenokārt vienu tēlveides metodi un prozas ritmam pietuvinātu valodu. Lūk, spilgts piemērs, kur abas šīs tendences ir vienuviet: „sākumā likās ka viss būs labi taču kad tu pagriezi degvīna pudeles sarkano kodolgalviņu man nācās evakuēties no darba vietas uz vairākām dienām” (17. lpp.). Tomašam patīk ikdienā bieži sastopamas lietas poetizēt, tām piedēvējot citām lietām raksturīgas īpašības: alus kauss atgādina gan mazuli (20. lpp.), gan hanteli (31. lpp.), sīknauda – gan asakas (21. lpp.), gan drupačas (35. lpp.), lūpu krāsa – gan STOP signālu (21. lpp.), gan sarkanu vizuli (32. lpp.). Tās ir visnotaļ vienkārši būvētas līdzības, kas sevī slēpj kritisku nozīmi – pasaule jaunā dzejnieka acīs ir šifrēta, un atbildību par to jāuzņemas cilvēkiem. Kā jau maskulīnai poētikai piederas, sievietes „Melnajos darba cimdos” tiek gan idealizētas („es izlidošu no darba no maizes / no tava siltā klēpja šūpuļkrēsla” (24. lpp.)), gan uzlūkotas ar aizdomām („svešu pirkstu postošie uzlidojumi / tava vēdera slaidajai Gazas joslai” (19. lpp.)), abos gadījumos turpinot mistificēt sievietes ķermeni. Lai kā Tomaša liriskajam „es” skolā būtu riebusies darbmācība (25. lpp.), viņa debija ir „kārtīgas vīriešu sarunas” (18. lpp.). Kāpēc gan dzejā nerunāt par to pašu, par ko runā krogā – par to, cik grūta un vienmuļa ir dzīve, cik aprobežota kļuvusi mūsdienu sabiedrība un cik sarežģīts ir sievietes prāts?