2014–

Rekonstruētās Rakstniecības un mūzikas muzeja ēkas (Pils ielā 2, Rīgā) vizualizācija.

Laikā no 2014. gada Rakstniecības un mūzikas muzeja telpas Rīgā, Pils laukumā 2, slēgtas rekonstrukcijas dēļ. Lai nodrošinātu muzeja publisko funkciju: ekspozīciju izveidi un izglītojošo funkciju nepieciešamas atbilstošs moderns aprīkojums un telpu iekārtojums atbilstoši mūsdienu prasībām. Atjaunotajā Rakstniecības un mūzikas muzeja ēkā pēc pārbūves apmeklētājus sagaidīs jaunā ekspozīcija „Dziesma”, kas būs abu kolekcijās pārstāvēto radošo jomu tikšanās jau citā – 21. gadsimta muzejā. Verot vaļā durvis pēc rekonstrukcijas, muzejs piedzīvos ilgi gaidīto renesansi un par saviem sarunu biedriem aicinās sabiedriski aktīvus, ģimeniskus un nācijas kultūras vēsturē ieinteresētus cilvēkus.