LATVISKAIS FAUSTS

Izstāde piedāvā īsu pārskatu par Gētes traģēdijas “Fausts” tulkojumiem latviešu valodā, kā arī ieskicē Gētes darba motīvu izmantojumu latviešu rakstnieku darbos, tai skaitā Jāņa Akuratera, Jāņa Rokpeļņa, Māras Zālītes un Marģera Zariņa daiļradē. Izstādē izmantoti muzeja krājuma priekšmetu attēli.

Izstādi papildina metodiskie materiāli: Imanta Ziedoņa dzejoļa “Svētdien panācu uz ceļa” analīze (materiālus varat lejupielādēt šeit) un videofilma “Latviskais Fausts”.

Izstāde tapusi Memoriālo muzeju apvienības, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Bibliotekāru biedrības sadarbības ietvaros ar VKKF atbalstu.

Ceļojošās izstādes pieejamas bez maksas, pieteikšanās pa tālruni 67509262 vai e-pastu roberts.skrajans@rmm.lv. Izstādes saņēmējam jānodrošina transports.