ZEME UN MĪLESTĪBA

Izstāde ir savdabīgs latviešu klasiskās literatūras konspekts vienā atslēgā: zeme un mīlestība kā mūsu literatūras stūrakmeņi.

Ilustrēts ar autoru portretu, rokrakstu, literāro darbu iestudējumu un kinoversiju, kā arī laikmeta liecību vizuālo materiālu, ceļojums izstādē notiek vēstures un matemātikas, latviešu literatūras, latviešu valodas, psiholoģijas un filozofijas koordinātās, veidojot starpdisciplināru, izglītojošu un domāšanu rosinošu materiālu mūsdienīgam skolēnam un viņa skolotājam.

Ceļojošās izstādes pieejamas bez maksas, pieteikšanās pa tālruni 67509262 vai e-pastu roberts.skrajans@rmm.lv. Izstādes saņēmējam jānodrošina transports.