Rakstniecības un mūzikas muzejam jauna vizuālā identitāte un mājaslapa

Kamēr Rakstniecības un mūzikas muzejs (RMM) gaida iespēju atgriezties atjaunotajā ēkā Pils laukumā 2, tas ieguvis jaunu virtuālo mājvietu – muzeja draugiem un nākotnes apmeklētājiem draudzīgāku un pārskatāmāku mājaslapu, kā arī jaunu vizuālo identitāti.

Jaunās RMM mājaslapas noformējumā uzsvērts muzeja bagātīgais krājums, izmantojot fotogrāfijas no dažādu rakstnieku un mūziķu kolekcijām. Savukārt jaunais logotips ir kā savienojuma zīme – no pagātnes uz tagadni ar turpinājumu nākotnē.

Ceļā uz jauno mājvietu RMM šo gadu saista ar pārmiju tēmu, kas atspoguļojas arī jaunās mājaslapas saturā. Muzejs ik mēnesi turpinās aktualizēt kādu krājuma vērtību “Mēneša priekšmeta” rubrikā, aicinot pētīt pārmiju sakarības, piemēram, kā rakstnieka Andreja Eglīša “laikmeta dokumentēšanas” klade saistās ar mūsdienu romānu sēriju “Mēs. Latvija. 20. gadsimts”, vai Dziesmu svētki var mainīt dzīvi, savukārt kviešu krāsas bize – stereotipus par sievietes lomu sabiedrībā un ģimenē.

Arī RMM interneta žurnāls “Stāstnesis” šogad pievērsīsies pārmiju tēmai. 2018. gada ziemas un pavasara numurs veltīts paaudžu pārmiju motīviem rakstnieku un mūziķu biogrāfijās. Atzīmējot mammas, vairāku paaudžu mīlētās dzejnieces Ārijas Elksnes 90. jubileju, gleznotājs Miķelis Fišers pirmoreiz publiski dalījies bērnības atmiņās un iespaidos par Elksnes nozīmi viņas dzīves laikā un mūsdienās. Savukārt RMM pētniece Ieva Āva rakstā analizējusi Viktora Eglīša dzimtas radošos ceļus – ne tikai viņa un Marijas Stalbovas Eglītes vecākā dēla, pazīstamā rakstnieka un kino žurnālista Anšlava Eglīša, bet arī jaunākā dēla Vidvuda Eglīša talanta līkločus.

RMM mājaslapā uzsācis arī jaunu rakstu sēriju par to, kādu nākotnes muzeju iztēlojas pašmāju un ārvalstu literāti un mūziķi. Savu viedokli par nākotnes muzeju jau paudusi izcilā igauņu rakstniece Vivī Luika.

Savukārt sadaļā „Runā muzejs” regulāri tiks publicēti muzeja darbinieku blogi – pārdomas par RMM darbībā vai muzeoloģijā būtiskām tēmām.