Muzejs koferī: Bertolds Brehts un Anna Lācis

Ērti pārnēsājamais koferis darbojas kā maza, izglītojoša izstāde par ievērojamā vācu dramaturga un režisora Bertolda Brehta un viņa latviešu kolēģes Annas Lācis estētiku un draudzību. Materiālu vidū ir Lācis atmiņas par Brehta mākslu un personību, video fragments no Ādolfa Šapiro leģendārā Brehta lugas „Trešās impērijas bailes un posts” (1985) iestudējuma, kas papildināts ar Jaunatnes teātra režisora ieskatu Brehta revolucionārās estētikas pamatprincipos, kā arī lakats, ko Brehts dāvājis Lācij un ko rotā Pablo Pikaso daudznozīmīgais politiskais vēstījums. Lakatu iespējams aplūkot arī kā spilgtu 20. gs. vizuālās mākslas piemēru.

Izstādi var izmantot mācību procesā, kad vidusskolēni tiek rosināti pārdomāt sabiedrības, varas un mākslas attiecības, kas gulst modernisma sirdī. Pievienotais metodiskais līdzeklis uzrāda kofera satura saderību ar mācību standartu, kā arī piedāvā materiālu analīzes virzienus un skolēna uzdevumus.