Rakstniecības un mūzikas muzeju Digitālā kultūras mantojuma forumā pārstāvēs dokumentāliste Jolanta Neimane

RMM dokumentāliste Jolanta Neimane
Detalizēta konferences programma un video tiešraide pieejama lulfmi.lv.

Rakstniecības un mūzikas muzeju LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta konferencē “Meklējumi un atradumi: Digitālā kultūras mantojuma forums” pārstāvēs dokumentāliste Jolanta Neimane, kura 23. maijā prezentēs Muzeja priekšmetu uzskaites sistēmu MUPUS. J. Neimane atskatīsies uz muzeja uzskaites sistēmas tapšanas laiku, akcentējot iemeslus, kāpēc izstrādātā platforma kļuva par veiksmīgu muzeja darba instrumentu un krājuma izmantotāju palīgu Lasītavā.

Muzeja priekšmetu uzskaites sistēma MUPUS tika izstrādāta 2006. gadā. Gadu laikā tā veiksmīgi tikusi papildināta un attīstīta, uzkrājot datus par muzeja krājuma priekšmetiem. Kopš 2009. gada muzeja Lasītavā ir pieejama lasītājiem paredzētā sistēmas versija. Tā kalpo kā elektroniskais katalogs, aptverot gandrīz pusi no ievērojamā muzeja krājuma. Tajā pētnieki var meklēt un iepazīties ar datu bāzē iekļautajiem priekšmetiem, to attēliem vai pielikumiem, pasūtināt sev interesantos priekšmetus vai to digitālās kopijas.

22. un 23. maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta konference “Meklējumi un atradumi: Digitālā kultūras mantojuma forums”, pulcējot literatūrzinātniekus, folkloristus, teātra, mūzikas un mākslas pētniekus, muzejniekus, arhīvistus, bibliotēku darbiniekus, kā arī kultūras resursu un datubāzu izstrādātājus, kuri iepazīstinās ar daudzveidīgiem digitālajiem kultūras resursiem, pētīs to pielietojuma iespējas kultūrvēstures izzināšanā un pētniecībā, kā arī aplūkos ar kultūras mantojuma digitalizāciju saistītās problēmas.