Piedalieties Dziesmu svētku kolekcijas veidošanā!

XX Vispārējie Latviešu dziesmu un deju svētki. Koncerta “Tautasdziesma” dalībnieki. Rīga, Mežaparka Lielā estrāde. 1990. gada 7. jūlijs. Foto: nezināms. RTMM 487988

Filma. Dziesmu svētku simtgade. 1973. gada jūlijs. Foto: Gunārs Janaitis. RTMM N22745

XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki, kurus svinam Latvijas simtās jubilejas gadā, ir īpašs notikums gan valsts kultūras kopainā, gan ikviena svētku dalībnieka pieredzē. Tāpēc Rakstniecības un mūzikas muzejs aicina kolektīvu dalībniekus iesaistīties 2018. gada Dziesmu svētku kolekcijas veidošanā.

Dziesmu svētku mēģinājumos, ceļā, ikdienas notikumos, gājienā un koncertos piedzīvotajam, izjustajam, izdziedātajam un izdejotajam ir emocionālā un dokumentālā vērtība ne tikai personisko atmiņu, bet arī kopējā, lielā svētku notikuma kontekstā. Lai šo neatkārtojamo pieredzi saglabātu arī nākamajām paaudzēm – Dziesmu svētku tradīciju turpinātājām, muzejs ar pateicību pieņems izvērtēšanai un iekļaušanai kolekcijā šādus priekšmetus:

1. dalībnieku uzņemtas fotogrāfijas un video, kas atspoguļo gatavošanos un citas ar Dziesmu svētkiem saistītas norises – gan mēģinājumus un sadzīvi, gan svētku gaitu. Videoierakstos var būt arī dalībnieku ierunāti vēstījumi par svētkos piedzīvoto un sajusto, kā arī savstarpējas intervijas.

2. lietiskus priekšmetus ar stāstu (gan Dziesmu svētku oficiālie priekšmeti, gan svētku laikā jaunu nozīmi ieguvuši).

3. individuāli vai kolektīvi veidotas svētku dienasgrāmatas, tverot notikumus, izjūtas, pārdomas.

Svarīgi iesūtītajiem materiāliem pievienot precīzu informāciju – datumu, vietu, fotogrāfijās vai video redzamo personu vārdus, kolektīvu nosaukumus, foto vai video autoru un nelielu komentāru par saturu. Lietiskiem priekšmetiem lūdzam pievienot informāciju par tā izcelsmi un stāstu par tā īpašo nozīmi svētku pieredzē. Fotogrāfijas un video var būt uzņemti arī telefonā.

Ja esat gatavi iesaistīties un sniegt savu īpašo ieguldījumu kolekcijas veidošanā, aicinām sazināties ar Rakstniecības un mūzikas muzeja Krājuma izpētes nodaļas vadītāju Inesi Žuni e-pastā inese.zune@rmm.lv