23. novembrī muzeja zinātniskā konference

23. novembrī plkst. 10.00 Latvijas Dzelzceļa muzejā Rīgā, Uzvaras bulvārī 2a, notiks Rakstniecības un mūzikas muzeja (RMM) krājuma pētījumu konference “Dzinējspēks”, kurā muzeja mākslas eksperti iepazīstinās ar saviem jaunākajiem pētījumiem par RMM krājuma materiāliem.

Šogad ikgadējā konference būs veltīta pārmiju tēmai, kas rosinās pievērsties un iedziļināties idejās un atklāsmēs par virzības, transformācijas un izaugsmes procesu. Visos referātos ir iezīmētas robežsituācijas un to rezultāti latviešu kultūrā un tās fenomenos.

Konferences apmeklētājiem būs unikāla iespēja dzirdēt ziņojumus par personībām un parādībām, kas atspoguļo pārmaiņas mūsu tautas rakstniecības un mūzikas vēsturē. Anita Straume stāstīs, kā Jānim Baltausam radās ideja dot Čaka vārdu Suvorova ielai, savukārt Marians Rižijs referātā “Mania crocodilosa“ pievērsīs uzmanību dzejnieka Knuta Skujenieka ieslodzījuma gadiem un priekšmetiskajām liecībām, kas saglabājušās no šī laika un atrodas muzeja krājumā.

Ieva Āva atklās Viktora Eglīša personības spēku un ziņos par iepriekš nepublicētajiem jaunieguvumiem rokrakstā – antisemītiskā rakstura dzejoļiem pēc 1940. gada un romānu “Vadītāja nomaiņa”. Zanda Šumska ļaus ieskatīties dramaturga Gunāra Priedes dienasgrāmatās, kurās viņš fiksējis aktuālos laikmeta notikumus.

Mākslas eksperte Inese Žune stāstīs par Latviešu stīgu kvarteta kolekciju, kas nonāca RMM krājumā pirms dažiem gadiem. Ligita Ašme referātā aplūkos dziedātājas Ievas Paršas akvareli “Sveces” un salīdzinās viena tēla, viena simbola – sveces –  atspoguļojumu RMM artefaktos, atklājot to, kāpēc mūziķi zīmē vai glezno.

Dzintars Gilba sniegs ieskatu leģendārā diriģenta Leonīda Vīgnera radošajā mūžā, akcentējot komponista piedzīvoto sešu dažādu valdošo varu maiņu un atklājot, kā apkārt valdošā politiskā gaisotne ietekmēja mākslinieka radošo darbību.

Aizraujošus referātus par Velgas Kriles dzejas lūzuma posmu, Rovfantas muižas vēsturi un hernhūtiešu brāļa Krišjāņa Pidriķa Rezevica dzīvesstāstu nolasīs Ingus Barovskis, Kristiāna Kuzmina un Ilona Miezīte.

Aicināti visi interesenti. Ieeja brīva. Reģistrācija konferencei no plkst.9.00.

Sadarbības partneris: Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs.

 

Konferences programma.