Muzejs ceļā uz Pulka ielu. Foto

Muzeja krājums ceļā uz jaunajām telpām. No kreisās: RMM mūzikas vadošā krājuma glabātāja Dana Filipsone, RMM rakstniecības vadošā krājuma glabātāja Ieva Liepiņa, muzeja direktore Iveta Ruskule un direktores vietnieks Ilgvars Imša.

3. janvārī Rakstniecības un mūzikas muzejs simboliski uzsāka pārcelšanos uz jaunajām muzeju krātuvju telpām Pulka ielā 8. Tā kā muzeja pirmsākumi meklējami 1925. gadā, kad Skolotāju savienības telpās Jānis Greste aizsāk veidot Rakstnieku stūrīšus, pirmo no tiem veltot rakstniekam Rūdolfam Blaumanim, gluži likumsakarīgi un simboliski, pārceļoties uz jaunajām telpām, viena no pirmajām rakstniecības krātuves plauktos iegulst mape ar Rūdolfa Blaumaņa kolekcijas priekšmetiem no muzeja krājuma. Tur atrodami rakstnieka portreti, kurus viņš dāvinājis Jānim Grestem, rakstnieka piemiņas lietu fotoattēls ar Grestes pierakstu, fotogrāfija, kurā redzams jau pieminētais rakstnieku stūrītis Skolotāju mājā Rīgā, kā arī unikāls rokraksts – Rūdolfa Blaumaņa “Ugunī” lugas pirmuzmetums.

Muzeja mūzikas kolekcija aizsākās 1930. gadā ar komponista Emīla Dārziņa mātes Marijas Dārziņas sastādītu aktu Latvijas Skolotāju savienības muzejam par dēla personisko lietu un mantu nodošanu, tāpēc no mūzikas vēstures krājuma pirmā jaunās krātuves plauktos vietu rod mape no Emīla Dārziņa kolekcijas. Tajā glabājas arī Emīla Dārziņa dzimšanas un kristību apliecība, izraksts no Jaunpiebalgas evanģēliski – luteriskās baznīcas draudzes grāmatas, kā arī notis skaņdarbiem “Senatne” un “Mēness starus stīgo”.

Jaunajā krātuvē glabāsies 971 051 muzeja priekšmeti – rokraksti, fotogrāfijas, dokumenti, piemiņas lietas, audio un videoieraksti, kā arī gleznas un skulptūras no mākslas kolekcijas, tērpi un rekvizīti no teātra kolekcijas, mūzikas instrumenti, tai skaitā Baumaņu Kārļa flīģelis, uz kura komponēta valsts himna un citas nozīmīgas Latvijas kultūras vēstures liecības.

Muzeja pārcelšanās process norisināsies vēl vairākus mēnešus un turpmāk mājaslapas bloga sadaļā, kā arī sociālajā vietnē “Facebook”, intervējot RMM krājuma glabātājus, turpināsim vēstīt par muzeja pārcelšanās gaitu un ar to saistītajām aktualitātēm.

Foto: Zane Brūvere – Kvēpa, Elīna Drulle, Karīna Miezāja.