Dzejnieks Jānis Baltvilks

Jānis Baltvilks pie ornitologu vagoniņa – “Būdas”. Smārde, “Zīlītes”, 2000. gada 16. septembrī. Foto: nezināms.

Dzejnieka Jāņa Baltvilka (1944–2003) iemīļotākā vieta rakstīšanai bija tā saucamā “būda” – ornitologu vagoniņš, savs darba kabinets.
Pieticīgais vagoniņš tika novietots dārzā, un tur Baltvilks netraucēti rakstīja, – daudzi dzejnieka un rakstnieka darbi ir tapuši tieši tur.

Pēc vairāku mēnešu saspringta darba viņš dažkārt sūdzējās, ka sāk trūkt atskaņojamo vārdu. Tad arī „palīglīdzekļi” maz ko līdzēja. Izmantotais rakstāmrīks tad bija sarkanvīna pudele. Pirmajā pudelē mēdza ietilpt viena vai divas trioletas, otrajā – parasti neviena.