Aira Birziņa

Videostāstu sēriju Rakstniecības un mūzikas muzeja rubrikā “Himnai 100” turpina diriģentes Airas Birziņas personīgais himnas stāsts. 1988. gadā Baltijas valstu studentu dziesmu svētki saplūda ar Atmodas kustību, un svētku gājiens zem nacionālajiem karogiem toreiz nozīmēja lielu politisku uzdrīkstēšanos:

“Droši vien daudzi atceras, ka publiska himnas skanēšana Dziesmu svētkos bija pirmo reizi. Protams, ka iepriekšējās dienās šuva karogus. Esmu bijusi vienā istabiņā, kur Universitātes kora “Juventus” dziedātājas vienu no karogiem šuva. /../ Un tad vienā vakarā bija ziņa par to, ka jāiet uz mežu mēģināt. Un pustumsiņā, krēsliņā mēs gājām – tur bija gan orķestranti, gan koristi. Un tad mēs klusiņām izmēģinājām “Dievs, svētī Latviju” ar domu, ka būs kāds brīdis, kad tā būs jādzied, un mēs esam gatavi”.

Šogad himnai tās statusā aprit simts gadi. RMM topošās izstādes “Latvijas valsts himnai – 100. Valsts pirmā flīģeļa stāsts” būtiska sastāvdaļa ir personīgie himnas pieredzes stāsti, kuri tiek publicēti muzeja mājaslapā.

 

http://rmm.lv/category/himnai-100/

 

#himnai100 #manshimnasstāsts