Egils Levits

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 30. gadadienā Rakstniecības un mūzikas muzejs jaunajā rubrikā “Himnai 100” aizsāk videostāstu sēriju “Mans himnas stāsts”.

“Citu valstu himnās mēs bieži redzam, ka tur ir runa par dinastijām, cīņām, varoņteikām. Mums tā visa nav. Mūsu himna ir skaidra un dziļa savā vienkāršībā. Tā ir miermīlīga, cilvēcīga. Mēs esam ļoti demokrātiski – latvieši tikai vēlas mierīgi dzīvot savā vietā, savā zemē – tagad jau valstī, netraucēti no ārpuses. Mēs paši varam, protam un gribam veidot savu dzīvi, savu zemi, savu valsti. Laid mums tur laimē diet!”, tā par valsts simbolu – himnu saka Latvijas Valsts prezidents Egils Levits.

7. jūnijā apritēs simts gadi, kopš Latvijas Satversmes sapulces sēdē dziesma – lūgšana „Dievs, svētī Latviju” tika apstiprināta valsts himnas statusā. RMM topošās izstādes “Latvijas valsts himnai – 100. Valsts pirmā flīģeļa stāsts” būtiska emocionālās koncepcijas sastāvdaļa ir personīgie himnas pieredzes stāsti, kuri tiks publicēti RMM mājaslapā.