Lalita Muižniece

“1952. gada 18. novembrī [Latvijas] 34. dzimšanas diena. Mūsu valsts ir tik jauna un jau samīta, saliekta. Vai tā vēl celsies? Ņujorkā šo dienu atcerējās sestdienas vakarā. /../ Koris dziedāja “The Star Spangled Banner” tik stīvi un nedzīvi, man šķita. Bet tad – “Dievs, svētī Latviju”. Kaut kas man iekšā it kā pārtrūka. Asaras sāka birt. “Cik skumja šī diena kļuvusi pēc dažiem laimīgiem gadiem”, – Lilija Štengele deklamēja. Tad nāca deja. Vai nav grūti dejot tādā dienā?”

Trimdas latvietes, valodnieces un dzejnieces Lalitas Muižnieces personīgais himnas stāsts turpina Rakstniecības un mūzikas muzeja rubriku “Himnai 100”.

Šogad himnai tās statusā aprit simts gadi. RMM topošās izstādes “Latvijas valsts himnai – 100. Valsts pirmā flīģeļa stāsts” būtiska sastāvdaļa ir personīgie himnas pieredzes stāsti, kuri tiek publicēti muzeja mājaslapā.