Nauris Puntulis

Ar Latvijas Republikas kultūras ministra Naura Puntuļa personīgo himnas pieredzes stāstu Rakstniecības un mūzikas muzejs rubrikā “Himnai 100” turpina videostāstu sēriju “Mans himnas stāsts”:

“18. novembra vakarā devos uz Brīvības pieminekļa pakāji, lai dziedātu himnu. Nostājos kopā ar visiem skatā pret pieminekli un uzrakstu “Tēvzemei un Brīvībai”. Deviņos, kad vajadzēja sākt dziedāt himnu, ievilku elpu un sapratu, ka nespēju nodziedāt nevienu vārdu. Manas lūpas kustējās, bet skaņa pār manām lūpām nenāca. Lai arī esmu profesionāls mākslinieks, un man ir jāprot dziedāt visdažādākajās emocionālajās situācijās, šoreiz nespēju izdvest ne skaņas. Es stāvu. Man acīs asaras. Lūpas kustējās, bet bija klusums”.

7. jūnijā apritēs simts gadi, kopš Latvijas Satversmes sapulces sēdē dziesma – lūgšana „Dievs, svētī Latviju” tika apstiprināta valsts himnas statusā. RMM topošās izstādes “Latvijas valsts himnai – 100. Valsts pirmā flīģeļa stāsts” būtiska emocionālās koncepcijas sastāvdaļa ir personīgie himnas pieredzes stāsti, kuri tiks publicēti muzeja mājaslapā.