Valsts valodas diena

Katru gadu Rakstniecības un mūzikas muzejs (RMM) 13. maijā aicina piedalīties Valsts valodas dienai veltītajos pasākumos un akcijās. Valsts valodas dienu Latvijā atzīmē jau astoto gadu, un tā norisinās latviešu nacionālās valodas pamatlicēja Jura Alunāna dzimšanas dienā.

Šogad RMM Valodas dienā ir sagatavojis audio sveicienu, ko ierunā cilvēki* no dažādām Latvijas vietām, tādejādi parādot latviešu valodas dažādo skanējumu. Audioierakstā var dzirdēt fragmentu no Kārļa Skalbes pasakas “Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties”, kuras manuskripts glabājas RMM krājumā.

Iespējams, kāds no klausītājiem sadzirdēs Kurzemes, latgaliskās vai Vidzemes vidus izloksnes, taču, kā norāda latviešu valodniece, izlokšņu pētniece un dialektoloģe Lidija Leikuma, “tie kā izlokšņu demonstrējumi ir visai nosacīti un, protams, ka izloksnes nivelējas un zūd, to mēs arī dzirdam.”

Savukārt muzeja mājaslapas sadaļā bērniem – zinzinitis.lv asprātīgā komiksā var ielūkoties, kā Juris Alunāns savu dzimšanas dienu svin kopā ar rakstnieku Kārli Skalbi.

 

* Teicēji: Dace Jakovele (Dagdas novads), Laura Vinogradova (Rīga), Paula Virse (Rīga), Kristaps Ķeris (Liepāja), Elga Zārdiņa (Zosēnu pagasts), Evita Kaņepa (Vecbebri), Dace Sāmīte (Pope), Jana Riekstiņa (Tukums), Andris Junkurs (Alūksne), Ita Zita Ozoliņa (Zlēkas), Maija Feldmane (Ventspils), Maruta Dravante (Zosēnu pagasts), Eva Majorenkova  (Zlēkas), Renāte Kangsepa (Alūksne).