Dzejnieks Māris Salējs

Lasot šo izlasi, protams, īpaši izasinās tie dzejoļi vai tie motīvi, kur ir runāts par nāvi, par neko“.

RMM rubrikas “Lasītāju klubs” astotajā videostāstā dzejnieks Māris Salējs stāsta par Jura Kronberga bilingvālo dzejoļu izlasi latviešu un angļu valodās, kurā “no daudziem viņa dzejoļu krājumiem kā mākoņiem paņemtas pa saujai no lietuslāsēm -tā varētu saukt viņa dzejoļus”.

Savā ziņā šajā grāmatā ir redzams tas mainīgais un nemainīgais samērā vienādās proporcijās, – kas ir bijis Juris un viņa dzeja no pašiem sākumiem līdz pat pagājušajam gadam“, stāsta Māris Salējs.