Aija Taimiņa par izstādi “Himnai 100”

“Trīs nošu lapas autora rokrakstā. Kaligrāfiski skaistas un vienkāršas. “Dievs, svētī Latviju!” – Baumaņu Kārļa visizcilākais un viszināmākais darbs. Latvijas nacionālās identitātes simbols, šīs izstādes varbūt pats vērtīgākais eksponāts, relikvija”, – tā par RMM izstādē “Himnai 100” apskatāmo kultūrvēstures liecību stāsta Aija Taimiņa, Dr.philol., vadošā pētniece, LU Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas vadītāja.
Izstādes pamatu veido laika līnija, kurā vēstures fakti, dokumenti, vizuālas, priekšmetiskas un skaniskas liecības mijiedarbojas ar personiskiem himnas stāstiem un sajūtām. Kāds ir paša Baumaņu Kārļa himnas stāsts vēl ilgi pirms himnas notikšanas?
“1882. gada, gadu mija, pusnakts. Tūlīt, pēc pusnakts iezvanīšanas viņš, būdams viens pats Pēterburgā, guļ gultā, lasa un pēkšņi sadzird, ka no pretējā dzīvokļa kāds vīru balsīs dzied “Dievs, svētī Latviju!” latviski, un to pavada mazas ērģeles. Tā viņš teica: ”Kāds nebijis piedzīvojums. Klusā un vientuļā brīdī.”