Ādamsons, skaistais un neglītais

Rakstnieks, dzejnieks un novelists Eriks Ādamsons (1907-1946) mīlēja visu estētisko, skaisto, bet vienlaikus arī neglīto. Ādamsons nevairījās to atrast gan smalkās aprindās, gan zemākā līmeņa krogos, un no šīs pieredzes Ādamsona darbos ienāk arī viņam raksturīgā groteska un ironija.

Attēlā: Eriks Ādamsons un Jānis Sudrabkalns (no kreisās) restorānā “Zvaigzne”, 1930. gadi. Foto: nezināms. RTMM 332399.