Komentāri

Arno: Nu tā, drusku sanāca greizi, nejauši palaidu atbildi, pirms izlaboj...
Arno: Šis ir tiešām nopietns jautājums. Godīga atbilde nav vienkārša....
Arno: Paldies par jautājumu! Palika daudz ārā. Tas ir dabiski. Dzīve ir ...
Olafs Rozītis: Vai, strādājot pie šī romāna, autoram bija svarīgi dekonstruēt ...
Riekstiņš: Gribēju pateikt paldies autoram par lasāmvielu un pajautāt, vai bij...
daina: Labdien! Konferences apmeklējumam nav jāpiesakās, taču nokļū...
Maija: Labdien! Kur var pieteikties konfrences apmeklējumam un vai nokļūš...
samanta: Man ir 15 gadi. šogad, ārpus klases lasīšanā, mums uzdeva izlaīt...
Olafs Rozītis: Ja "Apziņu" pieliktu muzejā pie sienas, vai tā būtu māksla?...
Anna Auziņa: Paldies par jautājumu! Es neteicu, ka darbošanās literatūrzinātn...
Jānis: Anna, sirsnīgs paldies par grāmatu! Intervijā Jūs, šķiet, runā...
Rihards Bargais: Pienāca viens brīdis, kad dzejā man neiepatikās abstrakcijas un tr...
Olafs Rozītis: Kas prozā bija tas būtiskākais, kas Jūs tai pievērsa? Vai arī J...
Rihards Bargais: Paldies par jautājumu, Labiekārtotāj. Jā, daļa teksta pirmoreiz p...
Labiekārtotājs: Paldies par labi pavadītu laiku! Vēlos pajautāt, cik lielā mērā...
Ivars Logins: Atkal eksperte kļūdās - latgalieši 1917.gada kongresā neprasīja ...
Rihards Bargais: Oh, Saulceri, paldies par jautājumu, bet reliģisko tēmu esmu nolēm...
Saulceris Vītiņš: Paldies autoram par saistošo lasāmvielu! Mani interesē - kas tie...
Žubīte: Ieinteresējāt par topošo 2. grāmatu! Vai tajā varētu tēlaini at...
Jānis Tomašs: Marija grāmatas galvenais varonis cieš no mīlestības radītajām s...

Rakstu arhīvs

Partneri

Iepirkumi

Rakstniecības un mūzikas muzejs izsludina iepirkumu

Identifikācijas nr. RMM 2017/4Rakstniecības un mūzikas muzeja darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumi

Piedāvājumu iesniegšana līdz 2017. gada 21. novembrim plkst. 11.00 Tērbatas ielā 75, Rīgā.

Piedāvājumu atvēršana 2017. gada 21. novembrī plkst. 11.02.

Izsludināšanas datums 2017. gada 10. novembris.

Sludinājums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

 

RMM_2017_4_Nolikums

RMM_2017_4_Pielikums_1

RMM_2017_4_Pielikums_2

RMM_2017_4_Pielikums_3

 

___________________________________________________

Rakstniecības un mūzikas muzejs izsludina iepirkumu

Identifikācijas nr. RMM 2017/3 “Apgaismojuma piegāde

Piedāvājumu iesniegšana līdz 2017. gada 23. oktobrim plkst. 12:00 Tērbatas ielā 75, Rīgā.

Piedāvājumu atvēršana 2017. gada 23. oktobrī plkst. 12:00.

Izsludināšanas datums 2017. gada 10. oktobris

Sludinājums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

 

RMM_2017_3_Nolikums

RMM_2017_3_Pielikums_1

RMM_2017_3_Pielikums_2

RMM_2017_3_Pielikums_3

RMM_2017_3_Pielikums_4

RMM_2017_3_Pielikums_5

RMM_2017_3_Pielikums_6

 

RMM_2017_3_Piedavatas_ligumcenas

Iepirkumu komisijas lēmums par Iepirkuma id RM2017/3 uzvarētāju

Pamatojoties uz Iepirkuma RMM2017/3 Nolikuma 8.9. punktu, pasūtītājs izvēlas atbilstošu piedāvājumu ar zemāko piedāvāto cenu, ja pretendents nav izslēdzams no dalības konkursā, Iepirkumu komisija 2017. gada 30. oktobrī nolēma:

  1. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības Iepirkumā ID RMM2017/3 “Apgaismojuma piegāde” piedāvāt SIA “Moduls Interjers”, kura piedāvājums ir 30730.00 EUR bez PVN;
  2. Pasūtītājs aicina SIA “Moduls Interjers” ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā noslēgt iepirkuma līgumu „Par Apgaismojuma piegādi”.
Noslēgtais līgums:

_________________________________

Rakstniecības un mūzikas muzejs izsludina iepirkumu

Identifikācijas nr. RMM 2017/2Vitrīnu izgatavošana un piegāde

Piedāvājumu iesniegšana līdz 2017. gada 23. oktobrim plkst. 11:00 Tērbatas ielā 75, Rīgā.

Piedāvājumu atvēršana 2017. gada 23. oktobrī plkst. 11:00.

Izsludināšanas datums 2017. gada 10. oktobris

Sludinājums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

 

RMM_2017_2_Nolikums

RMM_2017_2_Pielikums_1

RMM_2017_2_Pielikums_2

RMM_2017_2_Pielikums_3

RMM_2017_2_Pielikums_4

RMM_2017_2_Pielikums_5

RMM_2017_2_Pielikums_6

RMM_2017_2_Pielikums_7

 

RMM_2017_2_Piedavatas_ligumcenas

Iepirkumu komisijas lēmums par Iepirkuma id RM2017/2 uzvarētāju

Pamatojoties uz Iepirkuma RMM2017/2 Nolikuma 8.9. punktu, pasūtītājs izvēlas atbilstošu piedāvājumu ar zemāko piedāvāto cenu, ja pretendents nav izslēdzams no dalības konkursā, Iepirkumu komisija 2017. gada 30. oktobrī nolēma:

1.Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības Iepirkumā ID2017/2 „Par Vitrīnu izgatavošanu un piegādi” piedāvāt SIA “Dekorāciju darbnīca”, kura piedāvājums ir 26094.90 EUR, bez PVN;

2. Pasūtītājs aicina SIA “Dekorāciju darbnīca” ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā noslēgt iepirkuma līgumu „Par Vitrīnu izgatavošanu un piegādi”.

Noslēgtais līgums:

RMM_2017_2_Noslegtais_ligums

____________________________________________________________

Rakstniecības un mūzikas muzejs izsludina iepirkumu

Identifikācijas nr. RMM 2017/1RESTAURĀCIJAS SPECIALIZĒTIE DARBA GALDI UN IEKĀRTAS”

Piedāvājumu iesniegšana līdz 2017. gada 20. oktobra plkst. 11:00 Tērbatas ielā 75, Rīgā.

Piedāvājumu atvēršana 2017. gada 20. oktobrī plkst. 11:00.

Izsludināšanas datums 2017. gada 22. septembris

Sludinājums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

 

RMM_2017_1_Nolikums

RMM_2017_1 Pielikums_1_Pieteikums WORD

RMM_2017_1 Pielikums_1_Pieteikums PDF

RMM_2017_1 Pielikums_2_Tehniska_specifikacija

RMM_2017_1 Pielikums_3_Finansu piedavajums WORD

RMM_2017_1 Pielikums_3_Finansu_piedavajums PDF

RMM_2017_1 Pielikums_4_Pieredze WORD

RMM_2017_1 Pielikums_4_Pieredze PDF

RMM_2017_1 Pielikums_5_Ligums

RMM_2017_1 Pielikums_6_Nodrosinajums

Jautājums saņemts 12.10.2017

Ja pretendents balstīsies uz cita uzņēmuma iepriekšējo pieredzi attiecībā uz līdzīgām piegādēm, vai ir kādi dokumenti, izņemot uzņēmuma uz kuru balstīsies aizpildītu pieredzes apliecinājumu (4.pielikums) un 2 atsauksmēm, kas vēl jāiesniedz?

Atbilde sniegta 16.10.2017

Ja izsludinātajā iepirkumā ID RMM2017/1 piegādātājs balstīsies uz cita uzņēmuma pieredzi attiecībām uz līdzīgām piegādēm, tad pasūtītājs (RMM) pieprasīs iesniegt tos apliecinājumus / pierādījumus, kādus nosaka spēkā esošā Publisko iepirkumu likuma regulējums, nolūkā pasūtītājam pārliecināties par piegādātāja pieejamajiem/ nepieciešamajiem resursiem.

Kā piemērām, Publisko iepirkumu likuma 45. panta astotā daļa nosaka, “Piegādātājs var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.”

Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt, lai piegādātājs un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi.”

Proti, muzejs lūgs, lai piegādātājs/pretendents iesniedz vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildē apliecinātu kopiju vai citu līdzvērtīgu dokumentu.

 

RMM_2017_1_Piedavatas_ligumcenas

Zinojums_Restauratoru_aprikojums_2017_1

 

_________________________________________________

Rakstniecības un mūzikas muzejs izsludina iepirkumu

Identifikācijas nr. RMM 2016/5 “Darbavietu un publiskās zonas mēbeļu iepirkums”

Izsludināšanas datums 2016. gada 6. decembris

Piedāvājumu iesniegšana līdz 2016. gada 19. decembrim plkst. 10:00 Tērbatas ielā 75, Rīgā.

Piedāvājumu atvēršana 2016. gada 19. decembrī plkst. 10:05.

 

Sludinājums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

RMM_2016_5_Nolikums

RMM_2016_5_Pielikums_1

RMM_2016_5_Pielikums_2

RMM_2016_5_Pielikums_3

RMM_2016_5_Pielikums_4

Saņemtais jautājums un sniegtā atbilde

Iepirkumam Darbavietu un publiskās zonas mēbeļu iepirkumsId. nr. RMM 2016/5 piedāvātās līgumcenas.

Iepirkumam Darbavietu un publiskās zonas mēbeļu iepirkumsId. nr. RMM 2016/5 pieņemtais lēmums.

Iepirkuma līgums “Par darba vietu un publiskās zonas mēbeļu piegādi” (II.Publiskās zonas mēbeles, III. Garderobes skapji un telpu uzkopēju skapji)” Nr. 6-5/57.

*Grozījumi iepirkuma līgumā “Par darba vietu un publiskās zonas mēbeļu piegādi” (II.Publiskās zonas mēbeles, III. Garderobes skapji un telpu uzkopēju skapji)” Nr. 6-5/57.

Iepirkuma līgums “Par darba vietu un publiskās zonas mēbeļu piegādi” (I.Biroja mēbeles, IV.Virtuves iekārtas)” Nr. 6-5/58.

*Grozījumi iepirkuma līgumā “Par darba vietu un publiskās zonas mēbeļu piegādi” (I.Biroja mēbeles, IV.Virtuves iekārtas)” Nr. 6-5/58.

Iepirkuma līgums “Par darba vietu un publiskās zonas mēbeļu piegādi” (V.Individuāli izgatavojamās mēbeles)” Nr. 6-5/59.

*Grozījumi iepirkuma līgumā “Par darba vietu un publiskās zonas mēbeļu piegādi” (V.Individuāli izgatavojamās mēbeles)” Nr. 6-5/59.

_________________________________________________

Rakstniecības un mūzikas muzejs izsludina iepirkumu

Identifikācijas nr. RMM 2016/4 “Biroja printeru iegāde”

Izsludināšanas datums 2016. gada 04. novembris

Piedāvājumu iesniegšana līdz 2016. gada 16. novembrim plkst. 10:00 – Tērbatas ielā 75, Rīgā.

Piedāvājumu atvēršana 2016. gada 16. novembrī plkst. 10:00.

 

Sludinājums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

RMM_2016_4_Nolikums

RMM_2016_4_Pielikums_1

RMM_2016_4_Pielikums_2

RMM_2016_4_Pielikums_3

RMM_2016_4_Pielikums_4

Iepirkumam Biroja printeru iegādeId. nr. RMM 2016/4 piedāvātās līgumcenas.

Iepirkumam Biroja printeru iegādeId. nr. RMM 2016/4 pieņemtais lēmums.

Iepirkuma līgums “Par biroja printeru iegādi” Nr. 6-5/54.
_______________________________________________

Rakstniecības un mūzikas muzejs izsludina iepirkumu

Identifikācijas nr. RMM 2016/3 “Profesionālās klases skārienjūtīgo interaktīvo ekrānu iegāde ekspozīcijas vajadzībām”

Izsludināšanas datums 2016. gada 24. augusts

Piedāvājumu iesniegšana līdz 2016. gada 5. septembrim plkst. 11:00 – Tērbatas ielā 75, Rīgā.

Piedāvājumu atvēršana 2016. gada 5. septembrī plkst. 14:00.

 

Sludinājums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

RMM_2016_3_Instrukcija

RMM_2016_3_Pielikums_1

RMM_2016_3_Pielikums_2

RMM_2016_3_Pielikums_3

RMM_2016_3_Pielikums_4

RMM_2016_3_Pielikums_5

RMM_2016_3_Pielikums_6

Iepirkumam Profesionālās klases skārienjūtīgo interaktīvo ekrānu iegāde ekspozīcijas vajadzībām“ Id. nr. RMM 2016/3 piedāvātās līgumcenas.

Iepirkumam Profesionālās klases skārienjūtīgo interaktīvo ekrānu iegāde ekspozīcijas vajadzībām“ Id. nr. RMM 2016/3 pieņemtais lēmums.

Iepirkuma līgums “Par profesionālās klases skārienjūtīgo interaktīvo ekrānu iegādi ekspozīcijas vajadzībām” Nr. 6-5/37.

________________________________________________

Rakstniecības un mūzikas muzejs izsludina iepirkumu

Identifikācijas nr. RMM 2016/2 “Multimediālo risinājumu izstrāde”.

Izsludināšanas datums 2016. gada 30. jūnijs

Piedāvājumu iesniegšana līdz 2016. gada 11. jūlijam plkst. 10:00 – Tērbatas ielā 75, Rīgā.

Piedāvājumu atvēršana 2016. gada 11. jūlijā plkst. 10:00.

Iepirkuma kontaktpersona Artis Ostups, tālrunis 67509262, e-pasts artis.ostups@rmm.lv;
Kontaktpersona jautājumos par Tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām – Jānis Ķīkulis, tālrunis 67509266, e-pasts janis.kikulis@rmm.lv.

Sludinājums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

RMM_2016_2_Nolikums

RMM_2016_2_Pielikums_1

RMM_2016_2_Pielikums_2

RMM_2016_2_Pielikums_3

RMM_2016_2_Pielikums_4

RMM_2016_2_Pielikums_5

RMM_2016_2_Pielikums_6

RMM_2016_2_Pielikums_7

RMM_2016_2_Pielikums_8

RMM_2016_2_Pielikums_9

RMM_2016_2_Pielikums_10

RMM_2016_2_Pielikums_11

Jautājumi un atbildes Nr.1.

Iepirkumam “Multimediālo risinājumu izstrāde” Id. nr. RMM 2016/2 piedāvātās līgumcenas.

Iepirkumam “Multimediālo risinājumu izstrāde” Id. nr. RMM 2016/2 pieņemtais lēmums.

Iepirkuma līgums Par multimediālo risinājumu izstrādi Nr. 6-5/23.

Komentāri slēgti.