Komentāri

Daina Sirmā: Daina Sirmā Ritai. Dievainēs, man šķiet, nav tagadnes, pagātnes,...
Daina Sirmā: Daina Sirmā Kārlim. Paldies par jautājumu. Lauzīju galvu visu die...
Kārlis: Ir sanācis uzmest acis krājumam. Neteiktu, ka mani izteikti aizrauj ...
Rita: Ļoti jauki, ka veidojat dikliēsu un valmieriešu piederības sajūtu...
Daina Sirmā: Māra Klaipa, paldies par jautājumiem. Vai Dievainēs tēloti reā...
Kārlis: Jaunā grāmata ir iezīmīga ar tekstu sadalījumu tematiskos dzejas ...
Daina Sirmā: Paldies par jaukajiem ievadvārdiem, Aivar Madri!...
Māra Klaipa: Dzejoļos ir łoti daudz personu vārdu un uzvārdu, un māju vārdu. ...
Zigurds Strīķis: Kādēļ Jūsu vēstures romāna darbībai ir izvēlēti tieši deviņ...
Arno: Nu tā, drusku sanāca greizi, nejauši palaidu atbildi, pirms izlaboj...
Arno: Šis ir tiešām nopietns jautājums. Godīga atbilde nav vienkārša....
Arno: Paldies par jautājumu! Palika daudz ārā. Tas ir dabiski. Dzīve ir ...
Olafs Rozītis: Vai, strādājot pie šī romāna, autoram bija svarīgi dekonstruēt ...
Riekstiņš: Gribēju pateikt paldies autoram par lasāmvielu un pajautāt, vai bij...
Vilnis Heinrihsons: Lielisks, aizraujošs projekts. Šķiet, ka varētu sarīkot pilnskan...
daina: Labdien! Konferences apmeklējumam nav jāpiesakās, taču nokļū...
Maija: Labdien! Kur var pieteikties konfrences apmeklējumam un vai nokļūš...
samanta: Man ir 15 gadi. šogad, ārpus klases lasīšanā, mums uzdeva izlaīt...
Olafs Rozītis: Ja "Apziņu" pieliktu muzejā pie sienas, vai tā būtu māksla?...
Anna Auziņa: Paldies par jautājumu! Es neteicu, ka darbošanās literatūrzinātn...

Rakstu arhīvs

Partneri

Iepirkumu arhīvs

Publiskais iepirkums – Iepirkuma identifikācijas numurs: RMM2015/1,

CPV kods 30121420-3, Platformāta skenera iegāde.

Pasūtītājs: Rakstniecības un mūzikas muzejs (RMM),

juridiskā adrese Rīgā, Pils laukumā 2, LV 1050, Latvija;

faktiskā adrese Rīgā, Tērbatas ielā 75, LV-1001, Latvija.

Publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 2015. gada 23. novembrī

RMM rīkotais iepirkums beidzies ar šādiem rezultātiem -

Pretendenta nosaukums Summa (bez PVN)
SIA C2 € 12 389.42
SIA “Komerccentrs DATI grupa” € 12 392.80

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 9. daļā noteiktajai kārtībai Iepirkumu komisija vienbalsīgi nolēma iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piedāvāt SIA C2, kura piedāvājums ir 12389.42 eiro (bez PVN). Līguma darbības termiņš – 2015. gada 28. decembris.

Iepirkumu komisija neizvēlējās SIA “Komercentrs Dati grupa” iesniegto piedāvājumu ar 12392.80 eiro bez PVN, tā kā iepirkuma Nolikums paredz zemākās cenas kritēriju (Nolikuma 12.1. punkts).

Lēmums pieņemts 2015. gada 4. decembrī

Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs2

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā2

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

Platformāta skenera iegāde RMM2015/1 2015.gada 23. novembris 2015. gada 4. decembris SIA “C2” Reģ. Nr. 50103495541 12 389.42 2015. gada 28. decembris

Iepirkuma līguma projekts SIA C2

 

Iepirkuma identifikācijas numurs: RMM2015/2

CPV kods 34852000-5, Noliktavas stacionāro hidraulisko elektropacēlāju piegāde.

Pasūtītājs: Rakstniecības un mūzikas muzejs (RMM),

juridiskā adrese Rīgā, Pils laukumā 2, LV 1050, Latvija;

faktiskā adrese Rīgā, Tērbatas ielā 75, LV-1001, Latvija.

Publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 2015. gada 23. novembrī

RMM rīkotais iepirkums beidzies ar šādiem rezultātiem -

Pretendenta nosaukums Summa (bez PVN)
SIA R.A.S.A. un Ko € 21 200.00

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 9. daļā noteiktajai kārtībai Iepirkumu komisija vienbalsīgi nolēma Līguma slēgšanas tiesības piedāvāt SIA R.A.S.A. un Ko, kura piedāvājums ir € 21.200 (bez PVN). Līguma darbības termiņš – 2015. gada 28. decembris.

Lēmums pieņemts 2015. gada 4. decembrī

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš
Noliktavas stacionāro hidraulisko elektropacēlāju iegāde RMM2015/2 2015.gada 23. novembris 2015. gada 4. decembris SIA “R.A.S.A. un Ko” Reģ. Nr. 40003115278 21200.00 2015. gada 28. decembris

R.A.S.A un KO_Piegādes līgums

 

 

Rakstniecības un mūzikas muzeja Nr.RMM 2015/1 “Platformāta skenera iegāde”.

Izsludināšanas datums 2015. gada 23. novembris

Iepirkuma procedūras dokumentācija lepjuplādējama – 2015. gada 4. decembrim http://rmm.lv/?page_id=3843 sadaļā iepirkumi.

Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks – līdz 2015. gada 4. decembrim plkst. 10:00, Tērbatas ielā 75, Rīgā, LV – 1001, Rakstniecības un mūzikas muzeja birojā, 1. stāvā.

Iepirkuma procedūras kontaktpersona – Jānis Ķīkulis, tālr.: 67509266, e-pasts: janis.kikulis@rmm.lv

2015_1_Nolikums_skeneris

2015_1_Pielikums_1

2015_1_Pielikums_2

2015_1_Pielikums_3

2015_1_Pielikums_4

 

 

Rakstniecības un mūzikas muzeja Nr.RMM 2015/2 “Noliktavas stacionāro hidraulisko elektropacēlāju piegāde”.

Izsludināšanas datums 2015. gada 23. novembris

Iepirkuma procedūras dokumentācija lepjuplādējama – 2015. gada 4. decembrim http://rmm.lv/?page_id=3843 sadaļā iepirkumi.

Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks – līdz 2015. gada 4. decembrim plkst. 12:00, Tērbatas ielā 75, Rīgā, LV – 1001, Rakstniecības un mūzikas muzeja birojā, 1. stāvā.

Iepirkuma procedūras kontaktpersona – Jānis Ķīkulis, tālr.: 67509266, e-pasts: janis.kikulis@rmm.lv

2015_2_Nolikums_pacelaji

2015_2_Pielikums_1

2015_2_Pielikums_2

2015_2_Pielikums_3

2015_2_Pielikums_4

2015_2_Pielikums_5

2015_2_Pielikums_6

 

__________________________________________________________________________________

Rakstniecības un mūzikas muzejs izsludina iepirkumu Muzeja krājuma un saimnieciskā inventāra pārvietošana

Iepirkuma priekšmets: pakalpojums, kas nodrošina pilnīgu muzeja krājuma un saimniecības inventāra iepakošanu un pārvešanu no ēkām Pils laukumā 2 un Pils laukumā 3, Rīgā, uz telpām Tērbatas ielā 75

Identifikācijas numurs: RMM2014/2

CPV kods: 98392000-7
Kontaktpersona: Solvita Puķīte, tel. 67356261, e-pasts solvita.pukite@rmm.lv
Izsludināts: 2014. gada 18. jūlijā
Pieteikšanās: piedāvājums jāiesniedz Rakstniecības un mūzikas muzejā, birojā (3. stāvs, 50. telpa), Rīgā, Pils laukumā 2, LV – 1050, līdz 2014. gada 15. septembrim plkst. 10:00

Nolikums

Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

Tehniskā specifikācija

Pārvietojamā krājuma un inventāra specifikācija

Pretendenta pieredzes apliecinājums

Pretendenta finanšu piedāvājums

Pasūtītāja rīcībā esošie darba līdzekļi

Iepirkuma līguma projekts

 

Jautājumi un atbildes Nr. 1/ 05.08.2014

Jautājumi un atbildes Nr. 2/ 13.08.2014

Jautājumi un atbildes Nr. 3 /13.08.2014

Jautājumi un atbildes Nr. 4/ 18.08.2014

Lēmums par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu

Atklāta konkursa „Muzeja krājuma un saimnieciskā inventāra pārvietošana”, Id. Nr. RMM 2012/2, komisija ir lēmusi pagarināt noteikto piedāvājumu iesniegšanas termiņu, nosakot, ka piedāvājums jāiesniedz Rakstniecības un mūzikas muzejā, birojā (3. stāvs, 50. telpa), Rīgā, Pils laukumā 2, LV – 1050, līdz 2014. gada 23. septembrim plkst. 10:00.

2014. gada 23. septembrī plkst.10.00 Rīgā, Pils laukumā 2, 45. telpā notiks arī piedāvājumu atvēršanas sapulce.

Lēmums:

2014. gada 25. septembrī – līgumu par muzeja krājuma un saimnieciskā inventāra pārvietošanu slēgt ar SIA „BCS”

____________________________________________________________________________

Rakstniecības un mūzikas muzejs izsludina Muzeja krājuma un inventāra pārvietošanas iepirkumu

Iepirkuma priekšmets: Muzeja priekšmetu un muzeja inventāra pārvietošana no telpām Rīgā, Pils laukumā 3 un Pils laukumā 2, uz telpām Rīgā, Tērbatas ielā 75

Identifikācijas numurs: RMM 2014/1

CPV kods: CPV kods 98392000–7
Kontaktpersona: Aija Lūse, Mārketinga nodaļas vadītāja, tālrunis: 67227782, e-pasts: aija.luse@rmm.lv
Izsludināts: 2014. gada 14. aprīlī
Pieteikšanās: līdz 2014. gada 12. maijam plkst. 17:00 Rīgā, Pils laukumā 2, LV – 1050, Rakstniecības un mūzikas muzeja birojā personīgi vai sūtot pa pastu.

Nolikums

Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

Tehniskā specifikācija

Pārvietojamā krājuma un inventāra specifikācija

Pretendenta pieredzes apliecinājums

Pretendenta finanšu piedāvājums

Pasūtītāja rīcībā esošie darba līdzekļi

Iepirkuma līguma projekts

Lēmums:

2014. gada 21. maijā – līgumu par muzeja krājuma un inventāra pārvietošanu slēgt ar SIA „BCS”

Lēmums par atklāta konkursa pārtraukšanu

Rakstniecības un mūzikas muzeja iepirkumu komisija, kas veic atklātu konkursu Nr.RMM 2014/1 “Muzeja krājumu un inventāra pārvietošana” (id. Nr. RMM2014/1) (turpmāk – Konkurss), informē, ka 2014. gada 4. jūlijā tā ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt Konkursu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38. panta otro daļu. Iepirkuma pārtraukšanas iemesls – Iepirkumu uzraudzības biroja 2014. gada 30. jūnija Iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmums Nr. 4-1.2/14-181.

 

 

______________________________________________________________________________

Rakstniecības un mūzikas muzejs izsludina Biroja tehnikas iepirkumu.

Iepirkuma priekšmets: Biroja tehnika:

1) datori – 11 gab. (3 portatīvie un 8 stacionārie);

2) A3 skeneri – 2 gab.;

3) A3 kopētāji – 2 gab.;

4) serveris ar UPS – 1 gab.

Identifikācijas numurs: RMM 2013/4

CPV kods: 30000000-9
Kontaktpersona: Jānis Ķīkulis, IT speciālists, tālrunis: 67356263, e-pasts: janis.kikulis@rmm.lv
Izsludināts: 2013. gada 31. oktobrī.
Pieteikšanās: līdz 2013. gada 20. novembrim plkst. 12:00 Rīgā, Pils laukumā 2, LV 1050, Rakstniecības un mūzikas muzeja birojā.

Iepirkuma nolikums

Lēmums:

2013. gada 27. novembrī – pirkuma līgumus slēgt ar:

  1. Datori – SIA „EK Tehnika”. Līgums
  2. A3 skeneri – SIA „Reverie Trading Group”. Līgums
  3. A3 kopētāji – SIA „PSC”. Līgums
  4. Serveris ar UPS – SIA „LDC Datortehnika”. Līgums

Iepirkumu komisijas protokols

______________________________________________________________________________

Rakstniecības un mūzikas muzejs izsludina saliekamo Pop-Up tipa stendu iepirkumu.

Iepirkuma priekšmets: saliekamie Pop-Up tipa stendi

Identifikācijas numurs: RMM 2013/3

CPV kods: 39151100-7
Kontaktpersona: Aija Lūse, Mārketinga nodaļas vadītāja, tālrunis: 29107218; 67227782, e-pasts: aija.luse@rmm.lv
Izsludināts: 2013. gada 15. augustā.
Pieteikšanās: līdz 2013. gada 28. augustam plkst. 12:00 Rīgā, Pils laukumā 2, LV 1050, Rakstniecības un mūzikas muzeja birojā.

Iepirkuma nolikums

Kļūdas labojums:

1. pielikumā (4. lpp.) pareizais teksts ir: “mūsu piedāvājums ir spēkā 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas.”

Lēmums:

2013. gada 10. septembrī – līgumu par saliekamo Pop-Up tipa stendu iegādi slēgt ar SIA “Dizaina centrs.lv”

Iepirkuma līgums

___________________________________________________________________________________________________

Rakstniecības un mūzikas muzejs izsludina iepirkumu Krātuves plauktu un palīgaprīkojuma piegāde un uzstādīšana (nolikums) un Muzeja priekšmetu un krātuves inventāra pārvietošana (nolikums).

Iepirkuma konkursa rezultāti

Lēmums: 15. 04. 2013.

Iepirkumā „Krātuves plauktu un palīgaprīkojuma piegāde un uzstādīšana” (identifikācijas Nr. RMM 2013/1) Rakstniecības un mūzikas muzejs piedāvā slēgt līgumu ar SIA „R.A.S.A. un Ko”.

 

Lēmums: 16. 04. 2013.

Iepirkumā „Muzeja priekšmetu un krātuves inventāra pārvietošana” (identifikācijas Nr. RMM 2013/2) Rakstniecības un mūzikas muzejs piedāvā slēgt līgumu ar SIA „FF International Movers”

Paziņojam, ka Rakstniecības un mūzikas muzeja Iepirkuma komisija, vērtējot iepirkuma „Muzeja priekšmetu un krātuves inventāra pārvietošana” (identifikācijas Nr. RMM 2013/2) 3 konkursa pieteikumus, uzvarētāju noteica pēc Nolikuma 13. punktā nosauktajiem izvēles kritērijiem:

1. Pretendentu piedāvātās kopējās izmaksas (bez PVN):

1. SIA „Aconti” piedāvātā līgumcena Ls 6878.00

2. SIA „FF International Movers „piedāvātā līgumcena Ls 9249.90

3. SIA „KLG LATVIJA PLUS” piedāvātā līgumcena Ls 15 000.00

SIA „KLG LATVIJA PLUS” piedāvātā līgumcena neatbilst muzeja rīcībā esošajam krājuma priekšmetu pārvietošanai piešķirtajam finansējumam.

Zemākā cena pretendentam SIA „Aconti”.

2. Iepriekšējās muzeja priekšmetu un mākslas priekšmetu pārvietošanas pieredzes apjoms un kvalitāte:

No SIA „Aconti” saņemtas 2 atsauksmes, derīga tikai viena, otra neatbilst Nolikuma punktam 13.2.;

No SIA „FF International Movers” saņemtas 26 atsauksmes, divas no tām derīgas, pārējās neatbilst Nolikuma punktam 13.2.

Komisija, sazinoties ar atsauksmju devējiem, ieguvusi papildus informāciju par pieteicēju pieredzi, darba kvalitāti un pārvietojamo mākslas priekšmetu apjomu, nolemj:

SIA „Aconti – nepietiekoša pieredze muzeja priekšmetu un mākslas priekšmetu pakošanā un pārvietošanā.

SIA „FF International Movers” – pietiekoša pieredze muzeja priekšmetu un mākslas priekšmetu (gleznas, grafika, lietišķā māksla) iepakošanai un pārvietošanai.

Komisija, izvērtējot saņemtos pieteikumus, nolemj slēgt līgumu ar pretendentu SIA „FF International Movers”.

Vienlaikus informējam, ka Iepirkuma komisijas lēmumu var apstrīdēt Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta trīspadsmitajā daļā noteiktajā kārtība.

 

 

 

 

 

Komentāri slēgti.