Komentāri

daina: Labdien! Konferences apmeklējumam nav jāpiesakās, taču nokļū...
Maija: Labdien! Kur var pieteikties konfrences apmeklējumam un vai nokļūš...
samanta: Man ir 15 gadi. šogad, ārpus klases lasīšanā, mums uzdeva izlaīt...
Olafs Rozītis: Ja "Apziņu" pieliktu muzejā pie sienas, vai tā būtu māksla?...
Anna Auziņa: Paldies par jautājumu! Es neteicu, ka darbošanās literatūrzinātn...
Jānis: Anna, sirsnīgs paldies par grāmatu! Intervijā Jūs, šķiet, runā...
Rihards Bargais: Pienāca viens brīdis, kad dzejā man neiepatikās abstrakcijas un tr...
Olafs Rozītis: Kas prozā bija tas būtiskākais, kas Jūs tai pievērsa? Vai arī J...
Rihards Bargais: Paldies par jautājumu, Labiekārtotāj. Jā, daļa teksta pirmoreiz p...
Labiekārtotājs: Paldies par labi pavadītu laiku! Vēlos pajautāt, cik lielā mērā...
Ivars Logins: Atkal eksperte kļūdās - latgalieši 1917.gada kongresā neprasīja ...
Rihards Bargais: Oh, Saulceri, paldies par jautājumu, bet reliģisko tēmu esmu nolēm...
Saulceris Vītiņš: Paldies autoram par saistošo lasāmvielu! Mani interesē - kas tie...
Žubīte: Ieinteresējāt par topošo 2. grāmatu! Vai tajā varētu tēlaini at...
Jānis Tomašs: Marija grāmatas galvenais varonis cieš no mīlestības radītajām s...
Ance: Ir iespēja skatīties "Degpunktu" vai lasīt Tomaša dzeju. Es izvēl...
Marija: Paldies autoram par interesanto krājumu! Man aizķērās Kārļa Vēr...
Jānis Tomašs: Bērnu literatūrai ir vieglāk, jo viņi skaidri apzinās ka mērķau...
Jānis Tomašs: Ja runājam par otro grāmatu, tad viņa noteikti būs! Kā jau šajā...
Indra: Un kā pašam autoram šķiet - kas ir viņa dzejas mērķauditorija?...

Rakstu arhīvs

Partneri

Februāris. „Grievaltas dziesmu lizdas” manuskripts

„Grievaltas dziesmu lizdas” manuskripts un Jēkaba Graubiņa apaļās brilles, kas atpazīstamas vai visās viņa fotogrāfijās

„Grievaltas dziesmu lizdas” manuskripts un Jēkaba Graubiņa apaļās brilles, kas atpazīstamas vai visās viņa fotogrāfijās. RTMM 644430

Jēkabs Graubiņš

Jēkabs Graubiņš. RTMM 644096

Muzeja krājumā glabājas komponista, mūzikas zinātnieka, folkloras pētnieka un pedagoga Jēkaba Graubiņa (1886 – 1961) kolekcija, kuras kopējais apjoms ir 2855 vienības – manuskripti, korespondence, privātās bibliotēkas grāmatas, periodikas izgriezumi, personīgie dokumenti un priekšmeti.

Krājums Grievaltas dziesmu lizda. Grievaltā savāktas latvju tautasdziesmas ar komentāriem ir unikālākais no Jēkaba Graubiņa kolekcijā glabātajiem manuskriptiem. Jēkabs Graubiņš  to rakstījis laikā no 1948. līdz 1957. gadam, taču materiālus – savas dzimtas teicēju dziesmas, atmiņas un komentārus – vācis jau kopš 1911. gada. No pagājušā gada nogales krājums kļuvis pieejams plašākam folkloras pētnieku un interesentu lokam – to izdevis Mākslas un mūzikas atbalsta fonds un Nemateriālā mantojuma valsts aģentūra. Izdevuma ievadā etnomuzikoloģe Gita Lancere uzsver krājuma unikalitāti latviešu etnomuzikoloģijā: „..apkopojot vienas dzimtas muzikālo mantojumu, tas parāda tradicionālās mūzikas dzīvošanu tās dabiskajā vidē un dažādās ietekmes (arī personības iespaidu uz mūzikas materiālu un repertuāra izvēli), sniedzot nozīmīgu kulturoloģisku ietvaru mūzikas materiālam.”

Muzeja krātuvē glabātā manuskripta apjoms ir 403 lapas autora rokrakstā, ar tinti rakstītajā tekstā var izsekot arī Graubiņa svītrojumiem un labojumiem. Nošu materiāla rakstīšanai autors nav izmantojis nošu papīru, bet gan pats vilcis nošu līnijas, lai brīvi varētu ierakstīt tekstu un komentārus.

Jēkaba Graubiņa arhīvu 1999. gadā muzejam piedāvāja iegādāties komponista meita –pianiste, profesore Ilze Graubiņa. Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu muzejs šo kolekciju iegādājās, un kopš 2003. gada arhīvs ir pieejams muzeja lasītavā.

Komentāri slēgti.