Latgales garīgā perspektīva Martas Bārbales korespondencē

Marta Bārbale ciemos pie Ritas Bāliņas Inčukalnā pie Gaujas. Gauja redzama aiz muguras.1960. gads. Foto: nezināms. RTMM 838406

Latgales dzejnieci Martu Bārbali (1933 – 2003) jau kopš studiju gadiem vienojusi cieša draudzība ar valodnieci Ritu Bāliņu, kas atainojas  RMM jaunieguvumos – vēstulēs un tām pievienotajos dzejoļos. Visas dzīves ilgumā meklēti īstie vārdi, lai pastāstītu par savas dzimtās puses cilvēkiem, dabu un ieražām – “Ai, Latgale, tu dvēselīte mana!”.  Kas tad ir Martas Bārbales Latgale?  Mājas Murmastienes pagasta “Skalbjudambjos”?  Veltījumdzeja mātei un sev tuvajiem? Abāda kāposti, ko latgaliešu saimnieces vāra bērēs? Bet varbūt dzelvērtes – varavīksnes tēls.

Ja vēlaties pieteikt lekciju, gaidīsim zvanu pa tālruni 67509263 vai vēstuli e-pastā komunikacija@rmm.lv.