Reliģiskie motīvi Jura Alunāna “Dziesmiņās”

Reliģiskie motīvi Jura Alunāna “Dziesmiņās”. RTMM 290192

Par J. Alunāna reliģiskajiem uzskatiem izteikti visai pretēji viedokļi. Tomēr viņa “Dziesmiņās” (1. daļa – 1856, 2. daļa – 1869) reliģiskā tematika ieņem nozīmīgu vietu. Muzeja krājumā glabājas J. Alunāna dzeju klade, kuras saturs – gan oriģināldzeja, gan atdzejojumi – ir tam apliecinājums.

Ja vēlaties pieteikt lekciju, gaidīsim zvanu pa tālruni 67509263 vai vēstuli e-pastā komunikacija@rmm.lv.