Ceļojošās izstādes “Jāzepa Vītola preses konference” nodarbības materiāli

Skolēni apskata RMM ceļojošo izstādi, kurā iepazīstas ar Jāzepa Vītola radošo procesu. Klasē skolotājs, izmantojot muzeja sagatavotos metodiskos materiālus (dzejoļi, diskusiju temati), var vadīt nodarbību, kuras uzdevums ir Dziesmu svētku repertuāra izveide.

Šobrīd daudziem Jāzeps Vītols saistās galvenokārt ar Dziesmu svētku neoficiālo himnu “Gaismas pils”. Vai Dziesmu svētkos jābūt tikai patriotiskiem darbiem? Vai repertuārā ir vieta dziesmām, kurās galvenais ir varoņa intīmais pārdzīvojums? Nodarbībā skolēni analizē dažādu laiku autoru tekstus, diskutējot, kuram no tekstiem ir jābūt Dziesmu svētku repertuārā.

Ceļojošās izstādes “Jāzepa Vītola preses konference” nodarbības materiālus pasūtiet, sazinoties ar Rakstniecības un mūzikas muzeja Komunikācijas nodaļu pa tālr. 67509262 vai rakstot uz e-pastu roberts.skrajans@rmm.lv.