Medeņu ģimenes katls. RMM 810200 Jānis Medenis ar sievu Almu un meitām Mirdzu un Maiju piekalnē pļavā Praulienas pagasta “Ješkās” 1939. gada 18. augustā. RMM 810194 Kārļa Skalbes “Saulrietu” dzīvojamā māja 20. gs. 30. gados. RMM 47771 Kārlis Skalbe pajūgā, Rīgā, Brīvības un Dzirnavu ielas stūrī,…

Hersbrukas latviešu nometnes komitejas mītne. Vācijā, 1949. gada 24. februāris. Priekšplānā plakāts: “Dievs, palīdzi mums! Mēs protestējam pret tirāniju un deportācijām Baltijas valstīs!” (angļu, vācu val.) RTMM 691481(1-2) Profesora Jāzepa Vītola piemiņas vakars Vācijā, Eslingenā (viņa 85 gadu dzimšanas dienas atcere) – skats uz publiku zālē. 1947.

Hersbrukas latviešu nometnes komitejas mītne. Vācijā, 1949. gada 24. februāris. Priekšplānā plakāts: “Dievs, palīdzi mums! Mēs protestējam pret tirāniju un deportācijām Baltijas valstīs!” (angļu, vācu val.) RTMM 691481(1-2) Profesora Jāzepa Vītola piemiņas vakars Vācijā, Eslingenā (viņa 85 gadu dzimšanas dienas atcere) – skats uz publiku zālē. 1947.