Fototelegramma. Mirdza Ķempe – Antai Klints. Rīga, 1963.g. 30. septembris. Apsveikums 70 gadu jubilejā, dzejolis “Pie dzimtās Liepājas jūra šalko bez gala..”. RTMM 261861 Apsveikuma telegramma ar velt.dzejoli, Anna Brigadere – Atim Ķeniņam, 16.12.1923. RTMM 503130(1) Bruno Skulte telegrafē Valentīnam Bērzkalnam steidzamu uzaicinājumu rakstīt recenziju par uzvedumu…