Komentāri

Daina Sirmā: Daina Sirmā Ritai. Dievainēs, man šķiet, nav tagadnes, pagātnes,...
Daina Sirmā: Daina Sirmā Kārlim. Paldies par jautājumu. Lauzīju galvu visu die...
Kārlis: Ir sanācis uzmest acis krājumam. Neteiktu, ka mani izteikti aizrauj ...
Rita: Ļoti jauki, ka veidojat dikliēsu un valmieriešu piederības sajūtu...
Daina Sirmā: Māra Klaipa, paldies par jautājumiem. Vai Dievainēs tēloti reā...
Kārlis: Jaunā grāmata ir iezīmīga ar tekstu sadalījumu tematiskos dzejas ...
Daina Sirmā: Paldies par jaukajiem ievadvārdiem, Aivar Madri!...
Māra Klaipa: Dzejoļos ir łoti daudz personu vārdu un uzvārdu, un māju vārdu. ...
Zigurds Strīķis: Kādēļ Jūsu vēstures romāna darbībai ir izvēlēti tieši deviņ...
Arno: Nu tā, drusku sanāca greizi, nejauši palaidu atbildi, pirms izlaboj...
Arno: Šis ir tiešām nopietns jautājums. Godīga atbilde nav vienkārša....
Arno: Paldies par jautājumu! Palika daudz ārā. Tas ir dabiski. Dzīve ir ...
Olafs Rozītis: Vai, strādājot pie šī romāna, autoram bija svarīgi dekonstruēt ...
Riekstiņš: Gribēju pateikt paldies autoram par lasāmvielu un pajautāt, vai bij...
Vilnis Heinrihsons: Lielisks, aizraujošs projekts. Šķiet, ka varētu sarīkot pilnskan...
daina: Labdien! Konferences apmeklējumam nav jāpiesakās, taču nokļū...
Maija: Labdien! Kur var pieteikties konfrences apmeklējumam un vai nokļūš...
samanta: Man ir 15 gadi. šogad, ārpus klases lasīšanā, mums uzdeva izlaīt...
Olafs Rozītis: Ja "Apziņu" pieliktu muzejā pie sienas, vai tā būtu māksla?...
Anna Auziņa: Paldies par jautājumu! Es neteicu, ka darbošanās literatūrzinātn...

Rakstu arhīvs

Partneri

Topošais muzejs

Laikā no 2014. līdz 2017. gadam Rakstniecības un mūzikas muzeja telpas Rīgā, Pils laukumā 2, slēgtas rekonstrukcijas dēļ. Šajā laikā jebkura Latvijas skola, bērnudārzs vai kultūras centrs var uzņemt muzeja izglītojošās programmas un ceļojošās izstādes savās telpās. Tieši Jūs varat izlemt, kura būs nākamā pietura ceļojošajam muzejam!

Topošā muzeja dienasgrāmata sniedz iespēju sekot līdzi muzeja rekonstrukcijas un jaunās ekspozīcijas izveides gaitai.

Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija
Projekta nosaukums: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” iepriekš noteiktais projekts „Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija”
Projekta Nr.: EEZLV04/INP/2013/1
Ieviešanas laiks: 01.11.2013.-30.04.2017. (Tiek pagarināts projekta ieviešanas termiņš.)
Projekta partneris: Rakstniecības un mūzikas muzejs, www.rmm.lv
Projekta mērķis: atjaunot Rakstniecības un mūzikas muzeja ēku un piemērot to sabiedrības vajadzībām, izveidojot jaunas ekspozīcijas.
Projekta pamatojums: kā būtiskākās problēmas sekmīgai Rakstniecības un mūzikas muzeja darbības nodrošināšanai var minēt: muzeja ēkas slikto tehnisko stāvokli un mūsdienīgas ekspozīcijas trūkumu.
 • 2010. gada 28. decembrī tika veikta Rakstniecības un mūzikas muzeja ēkas vizuālā apsekošana, kurā konstatēts, ka ēkas pamata konstrukcijas ir neapmierinošā stāvoklī, atjaunošanas darbi nepieciešami arī inženierkomunikācijām. Lai nodrošinātu Rakstniecības un mūzikas muzeja ēkas, muzeja apmeklētāju un darbinieku un ēkā izvietoto eksponātu drošību un saglabāšanu, nepieciešama pilnīga ēkas atjaunošana;
 • Ēkas tehniskais stāvoklis neļauj pildīt muzejam uzdotās funkcijas: ēka neatbilst universālā dizaina prasībām, ēkas fasāde un iekštelpas apdraud cilvēku drošību, esošais sanitāro mezglu aprīkojums nav pietiekams apmeklētāju ērtību nodrošināšanai, pamatu sēšanās dēļ radītie bojājumi nepieļauj kvalitatīvu ekspozīciju attīstību, pastāvīga mikroklimata trūkuma dēļ apgrūtināts darbs ar krājuma priekšmetu oriģināliem, nepieciešamība slēgt apmeklētājiem telpas, kuru estētiskais stāvoklis nav piemērots publisko pakalpojumu sniegšanai;
 • Muzeja darbības nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma trūkums. Lai nodrošinātu muzeja publisko funkciju: ekspozīciju izveidi un izglītojošo funkciju nepieciešamas atbilstošs moderns aprīkojums un telpu iekārtojums atbilstoši mūsdienu prasībām. Rakstniecības un mūzikas muzeja ekspozīciju saturs un to aprīkojums ir morāli novecojis, telpas, kas paredzētas muzejpedagoģisko programmu īstenošanai ir bez aprīkojuma un neļauj muzeja publiskās funkcijas īstenot pilnā apmērā. Lai ekspozīcijām izveidotu muzeja apmeklētajam saistošu un saprotamu saturu, būtiski ir veikt citu līdzīgu reģiona muzeju apmeklēšanu un ideju apmaiņu ar līdzīgu satura muzeja darbiniekiem. Esošajos ekonomiskajos apstākļos muzeja darbinieki ekspozīciju saturu veido balstoties uz savu pieredzi un entuziasmu, tomēr tā ne vienmēr ļauj ekspozīcijas saturu veidot modernu un aizraujošu muzeja apmeklētajam.

Projekta aktivitātes:

 • Rakstniecības un mūzikas muzeja ēkas Pils laukumā 2 atjaunošana;
 • Muzeja labiekārtošana, tai skaitā ekspozīciju izveide;
 • Pieredzes apmaiņa ar Norvēģijas partneriem par muzeja ekspozīciju izveidošanu;
 • Projekta vadība;
 • Publicitāte.

Īstenojot projektā plānotās aktivitātes, tiks sasniegti šādi rezultāti:

 • Atjaunots viens kultūras mantojuma objekts;
 • Labiekārtota atjaunotajam kultūras mantojuma objektam pieguļošā teritorija 281 m2 platībā;
 • Atjaunotajā kultūras mantojuma objektā izveidotas trīs ekspozīciju telpas, divas telpas izglītojošām nodarbībām un viena telpa pasākumu organizēšanai;
 • Nodrošināta pieredzes apmaiņa par ekspozīciju izveidi.
Notikumi, termiņi un attīstības projekta statuss:
 • 2013. gada IV ceturksnis līdz 2014. gada I ceturksnis iepirkuma veikšana tehniskā projekta izstrādei, tai skaitā kultūrvēsturiskajai izpētei;
 • 2014. gada I ceturksnis līdz 2015. gada III ceturksnis – izstrādāts tehniskais projekts;
 • 2015. gada II ceturksnis – veikta tehniskā projekta ekspertīze;
 • 2015. gada II ceturksnis līdz 2016. gada II ceturksnis – būvdarbu iepirkums un 28.04.2016. tiek noslēgts būvdarbu līgums ar pilnsabiedrību „PMK un BBA”;
 • 2016. gada I ceturksnis – iepirkuma veikšana ekspozīcijas izveidei un publisko telpu aprīkošanai;
 • 2016. gada 19. maijā objekts nodots būvniekam pilnsabiedrībai „PMK un BBA”;
 • 2017. gada 27. februārī tiek izbeigts līgums ar pilnsabiedrību „PMK un BBA”;
 • 2017. gada 28. februārī izsludināts jauns būvdarbu iepirkums.
Projekta kopējā platība: kopējā lietderīgā platība 2 582,10 kvadrātmetri. Projektējamā platība 2 582,10 kvadrātmetri
Projekta kopējās izmaksas: 4 947 685 EUR, t.sk. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” finansējums 4 205 532.25 EUR apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 742 152.75 EUR apmērā.

Please click here for project information in ENGLISH

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta atbalstu. Vairāk informācijas par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumentu pieejama interneta vietnēs www.eeagrants.lv un  www.eeagrants.org.

 

MUZEJS SĀKAS AR DZIESMU. Rubrika Nr. 10

Kadrs no Sabīnes Moores animācijas "Dziesma rada latvieti"

Rakstu sērija “Muzejs sākas ar dziesmu” sniedz iespēju sekot līdzi atjaunotā muzeja un ekspozīcijas “Dziesma” tapšanas gaitai. Sadarbībā ar SIA “Numeri” raksti reizi mēnesī lasāmi arī žurnālā “Ir”. Autors: Artis Ostups, RMM projektu kurators Darbs pie muzeja ekspozīcijas tās veidotājiem rada virkni jautājumu, uz kuriem ir grūti atbildēt, iztiekot tikai ar klasiskām eksponēšanas metodēm. Vai apmeklētājam pietiks ar [...]

Lasīt tālāk rakstu – MUZEJS SĀKAS AR DZIESMU. Rubrika Nr. 10

MUZEJS JOPROJĀM SĀKAS AR DZIESMU

RMM, Pils laukums 2

Pagājušajā nedēļā plašsaziņas līdzekļos izskanēja ziņa par Rakstniecības un mūzikas muzeja ēkas Pils laukumā 2 rekonstrukcijas darbu pārtraukšanu, jo ēkas apsaimniekotājs VAS “Valsts nekustamie īpašumi” ir izbeidzis līgumu ar būvdarbu veicēju pilnsabiedrību “PMK un BBA”.[1] Mēs, muzeja darbinieki, savā ziņā jau esam apraduši, ka situācija ar muzeja ēkas rekonstrukciju spēj mainīties tikpat strauji kā šīs ziemas [...]

Lasīt tālāk rakstu – MUZEJS JOPROJĀM SĀKAS AR DZIESMU

MUZEJS SĀKAS AR DZIESMU. Rubrika Nr. 9

RMM reklāmas un tirgvedības projektu vadītāja Lolita Ozoliņa

Rakstu sērija “Muzejs sākas ar dziesmu” sniedz iespēju sekot līdzi atjaunotā muzeja un ekspozīcijas “Dziesma” tapšanas gaitai. Sadarbībā ar SIA “Numeri” raksti reizi mēnesī lasāmi arī žurnālā “Ir”. Autore: Lolita Ozoliņa, RMM reklāmas un tirgvedības projektu vadītāja Viens no muzeja darbības virzītājspēkiem ir misija. Formulēta vienā vai dažos teikumos, tā izsaka muzeja pastāvēšanas mērķi, kolekciju saturu un attiecības [...]

Lasīt tālāk rakstu – MUZEJS SĀKAS AR DZIESMU. Rubrika Nr. 9

MUZEJS SĀKAS AR DZIESMU. Rubrika Nr. 8

Valodas_skanas

Rakstu sērija “Muzejs sākas ar dziesmu” sniedz iespēju sekot līdzi atjaunotā muzeja un ekspozīcijas “Dziesma” tapšanas gaitai. Sadarbībā ar SIA “Numeri” raksti reizi mēnesī lasāmi arī žurnālā “Ir”. Autors: Aivars Madris, RMM kultūras pasākumu organizators Viens no jebkura muzeja darbības pamatakmeņiem ir vēlme celt kopējo sabiedrības izglītības un kultūras līmeni – galu galā šis mērķis ir skaidri definēts [...]

Lasīt tālāk rakstu – MUZEJS SĀKAS AR DZIESMU. Rubrika Nr. 8

MUZEJS SĀKAS AR DZIESMU. Rubrika Nr. 7

RMM goda patronese Ilze Jurkāne

Rakstniecības un mūzikas muzejs sadarbībā ar SIA “Numeri” piedāvā rakstu sēriju “Muzejs sākas ar dziesmu”, kas reizi mēnesī lasāma žurnālā “Ir”. Piedāvājam iepazīties ar septīto rubriku, kas tika publicēta 20. oktobrī, kā arī aicinām iegādāties žurnāla “Ir” jaunāko, 24. novembra numuru, kur lasāma sērijas astotā publikācija. Autore: Ilze Jurkāne, RMM goda patronese Četrdesmit gadus strādājot banku un finanšu [...]

Lasīt tālāk rakstu – MUZEJS SĀKAS AR DZIESMU. Rubrika Nr. 7

MUZEJS SĀKAS AR DZIESMU. Rubrika Nr. 6

RMM direktore Iveta Ruskule Muzeju krātuvju kompleksa būves pamatakmens ielikšanā

Rakstniecības un mūzikas muzejs sadarbībā ar SIA “Numeri” piedāvā rakstu sēriju “Muzejs sākas ar dziesmu”, kas reizi mēnesī lasāma žurnālā “Ir”. Piedāvājam iepazīties ar sesto rubriku, kas tika publicēta 22. septembrī, kā arī aicinām iegādāties žurnāla “Ir” jaunāko, 20. oktobra numuru, kur lasāma sērijas septītā publikācija. Autore: Līvija Dūmiņa, RMM Krājuma izpētes nodaļas vadītāja Britu mākslas kritiķis Džulians [...]

Lasīt tālāk rakstu – MUZEJS SĀKAS AR DZIESMU. Rubrika Nr. 6

MUZEJS SĀKAS AR DZIESMU. Rubrika Nr. 5

Muzejs sākas ar dziesmu. Rubrika Nr. 5

Rakstniecības un mūzikas muzejs sadarbībā ar SIA “Numeri” piedāvā rakstu sēriju “Muzejs sākas ar dziesmu”, kas reizi mēnesī lasāma žurnālā “Ir”. Piedāvājam iepazīties ar piekto rubriku, kas tika publicēta 25. augustā, kā arī aicinām iegādāties žurnāla “Ir” jaunāko, 22. septembra numuru, kur lasāma sērijas sestā publikācija.   Autore: Anita Smeltere, izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem [...]

Lasīt tālāk rakstu – MUZEJS SĀKAS AR DZIESMU. Rubrika Nr. 5

MUZEJS SĀKAS AR DZIESMU. Rubrika Nr. 4

Jēkabs Nīmanis

Rakstniecības un mūzikas muzejs sadarbībā ar SIA “Numeri” piedāvā rakstu sēriju “Muzejs sākas ar dziesmu”, kas reizi mēnesī lasāma žurnālā “Ir”. Piedāvājam iepazīties ar trešo rubriku, kas tika publicēta 28. jūlijā, kā arī aicinām iegādāties žurnāla “Ir” jaunāko, 25. augusta numuru, kur lasāma sērijas piektā publikācija.   Autors: Jēkabs Nīmanis, ekspozīcijas “Dziesma” muzikālā noformējuma autors Lai gan ir [...]

Lasīt tālāk rakstu – MUZEJS SĀKAS AR DZIESMU. Rubrika Nr. 4

MUZEJS SĀKAS AR DZIESMU. Rubrika Nr. 3

Anna Heinrihsone

Rakstniecības un mūzikas muzejs sadarbībā ar SIA “Numeri” piedāvā rakstu sēriju “Muzejs sākas ar dziesmu”, kas reizi mēnesī lasāma žurnālā “Ir”. Piedāvājam iepazīties ar trešo rubriku, kas tika publicēta 30. jūnijā, kā arī aicinām iegādāties žurnāla “Ir” jaunāko, 28. jūlija numuru, kur lasāma sērijas ceturtā publikācija.   Autore: Anna Heinrihsone, ekspozīcijas “Dziesma” māksliniece Kad pirmoreiz satikos ar Rakstniecības un [...]

Lasīt tālāk rakstu – MUZEJS SĀKAS AR DZIESMU. Rubrika Nr. 3

MUZEJS SĀKAS AR DZIESMU. Rubrika Nr. 2

Muzejs sākas ar dziesmu

Rakstniecības un mūzikas muzejs sadarbībā ar SIA “Numeri” sācis rakstu sēriju “Muzejs sākas ar dziesmu”, kas reizi mēnesī būs lasāma žurnālā “Ir”. Piedāvājam iepazīties ar otro rubriku, kas tika publicēta 19. maijā, kā arī aicinām iegādāties žurnāla “Ir” jaunāko, 30. jūnija numuru, kur lasāma sērijas trešā publikācija.   Autore: Iveta Ruskule RMM direktore Pastāvīgā ekspozīcija muzejā ir kas līdzīgs pilsētas [...]

Lasīt tālāk rakstu – MUZEJS SĀKAS AR DZIESMU. Rubrika Nr. 2

Lapa 1 no 41234