Komentāri

Arno: Nu tā, drusku sanāca greizi, nejauši palaidu atbildi, pirms izlaboj...
Arno: Šis ir tiešām nopietns jautājums. Godīga atbilde nav vienkārša....
Arno: Paldies par jautājumu! Palika daudz ārā. Tas ir dabiski. Dzīve ir ...
Olafs Rozītis: Vai, strādājot pie šī romāna, autoram bija svarīgi dekonstruēt ...
Riekstiņš: Gribēju pateikt paldies autoram par lasāmvielu un pajautāt, vai bij...
daina: Labdien! Konferences apmeklējumam nav jāpiesakās, taču nokļū...
Maija: Labdien! Kur var pieteikties konfrences apmeklējumam un vai nokļūš...
samanta: Man ir 15 gadi. šogad, ārpus klases lasīšanā, mums uzdeva izlaīt...
Olafs Rozītis: Ja "Apziņu" pieliktu muzejā pie sienas, vai tā būtu māksla?...
Anna Auziņa: Paldies par jautājumu! Es neteicu, ka darbošanās literatūrzinātn...
Jānis: Anna, sirsnīgs paldies par grāmatu! Intervijā Jūs, šķiet, runā...
Rihards Bargais: Pienāca viens brīdis, kad dzejā man neiepatikās abstrakcijas un tr...
Olafs Rozītis: Kas prozā bija tas būtiskākais, kas Jūs tai pievērsa? Vai arī J...
Rihards Bargais: Paldies par jautājumu, Labiekārtotāj. Jā, daļa teksta pirmoreiz p...
Labiekārtotājs: Paldies par labi pavadītu laiku! Vēlos pajautāt, cik lielā mērā...
Ivars Logins: Atkal eksperte kļūdās - latgalieši 1917.gada kongresā neprasīja ...
Rihards Bargais: Oh, Saulceri, paldies par jautājumu, bet reliģisko tēmu esmu nolēm...
Saulceris Vītiņš: Paldies autoram par saistošo lasāmvielu! Mani interesē - kas tie...
Žubīte: Ieinteresējāt par topošo 2. grāmatu! Vai tajā varētu tēlaini at...
Jānis Tomašs: Marija grāmatas galvenais varonis cieš no mīlestības radītajām s...

Rakstu arhīvs

Partneri

Topošais muzejs

Laikā no 2014. līdz 2017. gadam Rakstniecības un mūzikas muzeja telpas Rīgā, Pils laukumā 2, slēgtas rekonstrukcijas dēļ. Šajā laikā jebkura Latvijas skola, bērnudārzs vai kultūras centrs var uzņemt muzeja izglītojošās programmas un ceļojošās izstādes savās telpās. Tieši Jūs varat izlemt, kura būs nākamā pietura ceļojošajam muzejam!

Topošā muzeja dienasgrāmata sniedz iespēju sekot līdzi muzeja rekonstrukcijas un jaunās ekspozīcijas izveides gaitai.

Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija
Projekta nosaukums: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” iepriekš noteiktais projekts „Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija”
Projekta Nr.: EEZLV04/INP/2013/1
Ieviešanas laiks: 01.11.2013.-30.04.2017. (Tiek pagarināts projekta ieviešanas termiņš.)
Projekta partneris: Rakstniecības un mūzikas muzejs, www.rmm.lv
Projekta mērķis: atjaunot Rakstniecības un mūzikas muzeja ēku un piemērot to sabiedrības vajadzībām, izveidojot jaunas ekspozīcijas.
Projekta pamatojums: kā būtiskākās problēmas sekmīgai Rakstniecības un mūzikas muzeja darbības nodrošināšanai var minēt: muzeja ēkas slikto tehnisko stāvokli un mūsdienīgas ekspozīcijas trūkumu.
 • 2010. gada 28. decembrī tika veikta Rakstniecības un mūzikas muzeja ēkas vizuālā apsekošana, kurā konstatēts, ka ēkas pamata konstrukcijas ir neapmierinošā stāvoklī, atjaunošanas darbi nepieciešami arī inženierkomunikācijām. Lai nodrošinātu Rakstniecības un mūzikas muzeja ēkas, muzeja apmeklētāju un darbinieku un ēkā izvietoto eksponātu drošību un saglabāšanu, nepieciešama pilnīga ēkas atjaunošana;
 • Ēkas tehniskais stāvoklis neļauj pildīt muzejam uzdotās funkcijas: ēka neatbilst universālā dizaina prasībām, ēkas fasāde un iekštelpas apdraud cilvēku drošību, esošais sanitāro mezglu aprīkojums nav pietiekams apmeklētāju ērtību nodrošināšanai, pamatu sēšanās dēļ radītie bojājumi nepieļauj kvalitatīvu ekspozīciju attīstību, pastāvīga mikroklimata trūkuma dēļ apgrūtināts darbs ar krājuma priekšmetu oriģināliem, nepieciešamība slēgt apmeklētājiem telpas, kuru estētiskais stāvoklis nav piemērots publisko pakalpojumu sniegšanai;
 • Muzeja darbības nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma trūkums. Lai nodrošinātu muzeja publisko funkciju: ekspozīciju izveidi un izglītojošo funkciju nepieciešamas atbilstošs moderns aprīkojums un telpu iekārtojums atbilstoši mūsdienu prasībām. Rakstniecības un mūzikas muzeja ekspozīciju saturs un to aprīkojums ir morāli novecojis, telpas, kas paredzētas muzejpedagoģisko programmu īstenošanai ir bez aprīkojuma un neļauj muzeja publiskās funkcijas īstenot pilnā apmērā. Lai ekspozīcijām izveidotu muzeja apmeklētajam saistošu un saprotamu saturu, būtiski ir veikt citu līdzīgu reģiona muzeju apmeklēšanu un ideju apmaiņu ar līdzīgu satura muzeja darbiniekiem. Esošajos ekonomiskajos apstākļos muzeja darbinieki ekspozīciju saturu veido balstoties uz savu pieredzi un entuziasmu, tomēr tā ne vienmēr ļauj ekspozīcijas saturu veidot modernu un aizraujošu muzeja apmeklētajam.

Projekta aktivitātes:

 • Rakstniecības un mūzikas muzeja ēkas Pils laukumā 2 atjaunošana;
 • Muzeja labiekārtošana, tai skaitā ekspozīciju izveide;
 • Pieredzes apmaiņa ar Norvēģijas partneriem par muzeja ekspozīciju izveidošanu;
 • Projekta vadība;
 • Publicitāte.

Īstenojot projektā plānotās aktivitātes, tiks sasniegti šādi rezultāti:

 • Atjaunots viens kultūras mantojuma objekts;
 • Labiekārtota atjaunotajam kultūras mantojuma objektam pieguļošā teritorija 281 m2 platībā;
 • Atjaunotajā kultūras mantojuma objektā izveidotas trīs ekspozīciju telpas, divas telpas izglītojošām nodarbībām un viena telpa pasākumu organizēšanai;
 • Nodrošināta pieredzes apmaiņa par ekspozīciju izveidi.
Notikumi, termiņi un attīstības projekta statuss:
 • 2013. gada IV ceturksnis līdz 2014. gada I ceturksnis iepirkuma veikšana tehniskā projekta izstrādei, tai skaitā kultūrvēsturiskajai izpētei;
 • 2014. gada I ceturksnis līdz 2015. gada III ceturksnis – izstrādāts tehniskais projekts;
 • 2015. gada II ceturksnis – veikta tehniskā projekta ekspertīze;
 • 2015. gada II ceturksnis līdz 2016. gada II ceturksnis – būvdarbu iepirkums un 28.04.2016. tiek noslēgts būvdarbu līgums ar pilnsabiedrību „PMK un BBA”;
 • 2016. gada I ceturksnis – iepirkuma veikšana ekspozīcijas izveidei un publisko telpu aprīkošanai;
 • 2016. gada 19. maijā objekts nodots būvniekam pilnsabiedrībai „PMK un BBA”;
 • 2017. gada 27. februārī tiek izbeigts līgums ar pilnsabiedrību „PMK un BBA”;
 • 2017. gada 28. februārī izsludināts jauns būvdarbu iepirkums.
Projekta kopējā platība: kopējā lietderīgā platība 2 582,10 kvadrātmetri. Projektējamā platība 2 582,10 kvadrātmetri
Projekta kopējās izmaksas: 4 947 685 EUR, t.sk. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” finansējums 4 205 532.25 EUR apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 742 152.75 EUR apmērā.

Please click here for project information in ENGLISH

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta atbalstu. Vairāk informācijas par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumentu pieejama interneta vietnēs www.eeagrants.lv un  www.eeagrants.org.

 

Barot vai nebarot – tāds ir jautājums

Runā muzejs: knoka

Kamēr atbildes uz jautājumiem par muzeja ēkas plānojumu atliktas (optimistiskajā versijā) uz jūliju un man nav ne jausmas, kur atradīsies, piemēram, galvenā ieeja, parunāsim par ēšanu. Precīzāk, par ēšanu muzejā. Vēl precīzāk, par ēšanu muzejā, ko iniciējis pats muzejs. Varētu teikt arī – par barošanu, par cienāšanu. Viena no nebeidzamajām konflikta zonām, ja piedosit šādu militāru [...]

Lasīt tālāk rakstu – Barot vai nebarot – tāds ir jautājums

Hroniskas diētas blaknes

Runā muzejs: knoka

Visai izplatīts kļuvis uzskats, sagaidāmais RMM rekonstrukcijas projekts būs īstens muzeju darbinieku profesionalitātes rādītājs. Nenoliedzami, jo par tādu kalpo arī katra vismazākā izstāde, tāpat iknedēļas pasākums un jebkura cita darbība, ko muzejs veic ar naudu vai bez tās. Protams, ēkas rekonstrukcija pēc 20 gadu gaidīšanas (muzejs ēkā ievācās 1994. gadā) pati par sevi ir interesants [...]

Lasīt tālāk rakstu – Hroniskas diētas blaknes

Kādas ēras beigas

Runā muzejs: knoka

18. decembrī notiks pēdējais muzeja rīkotais pasākums šogad http://rmm.lv/?p=11631. Pēdējais, pirms muzeja ēka tiek slēgta rekonstrukcijai un kaut kad tālajā 2016. gadā atkal atvērta apmeklētājiem. Pēdējais un vienlaikus 259. pēc kārtas, kopš 2010. gadā iesākās pasākumu maratons. Iesākās aiz gluži praktiskiem apsvērumiem: lai nopelnītu to naudas summu, kas muzejam kā valsts bezpeļņas iestādei katru gadu jānopelna, [...]

Lasīt tālāk rakstu – Kādas ēras beigas

Lapa 4 no 41234