Valoda uz trotuāra

VALSTS VALODAS DIENAS (2017. gada 13. maijs)

dalībnieka anketa

1. Pasākuma pieteicējs (iestāde vai privātpersona): Rēzeknes Centrālā bibliotēka

2. Pasākuma nosaukums: “Valoda uz trotuāra”

3. Norises laiks: 13. maijs, pl. 12.00.

4. Norises vieta: Pie Rēzeknes Centrālās bibliotēkas galvenās ieejas, Atbrīvošanas alejā 81/5. Rēzekne.

5. Īss aktivitāšu apraksts:

Pie bibliotēkas ieejas ar krītiņiem rakstīsim savus iemīļotākos latviešu, arī latgaliešu, literatūras citātus, aicinot pievienoties arī interesentus un garāmgājējus.

Jau savlaicīgi izraudzīti latviešu literātu citāti, attēlu formā, tiks publicēti bibliotēkas mājaslapā un bibliotēkas sociālo tīklu kontos.

6. Kontaktinformācija (e-pasts, telefona numurs):

Artūrs Bondars, Rēzeknes CB IT nodaļas vadītājs-galvenais bibliotekārs;

e-pasts: arturs_bondars@inbox.lv, mob. telefons: 29349335.

 

Pēdējā zvana ieskandināšana ar vēlējuma vārdiem

VALSTS VALODAS DIENAS (2017. gada 13. maijs)

dalībnieka anketa

 

1.       Ogres Valsts ģimnāzija.

2.      Pēdējā zvana ieskandināšana ar vēlējuma vārdiem.

3.      Norises laiks: 13.05. aptuveni plkst. 13.30

4.      Norises vieta: Ogres Valsts ģimnāzijas pagalms.

5.      Īss aktivitāšu apraksts: 9. un 12. klašu skolēni skolas pagalmos citātos uzbur “Pēdējā zvana “ izjūtas .

6.      Kontaktinformācija (bibliotekāre Ingrīda Dārzniece: ingada@inbox.lv; 26342081)

Pastāvēs, kas pārvērtīsies

1. Pieteicējs: Rīgas 49.vidusskola
2. Nosaukums: “Pastāvēs, kas pārvērtīsies” (Rainis)
3. Norises laiks: 12., 13. maijs
4. Norises vieta: Rīgas 49.vidusskola
5. Īss aktivitātes apraksts: ar krītiņiem rakstīsim uz ietvēm, apmalēm skolas teritorijā citātus no Raiņa lugas “Zelta zirgs”
6. Kontaktinformācija: latviešu valodas skolotāja Jolanta Mūrniece (jmurniece@edu.riga.lv)

Teici, teici valodiņa

VALSTS VALODAS DIENAS (2017. gada 13. maijs)

dalībnieka anketa

 1. Pasākuma pieteicējs (iestāde vai privātpersona) Medzes pagasta bibliotēka

 2. Pasākuma nosaukums ‘Teici, teici valodiņa”

 3. Norises laiks 2017. gada 12. maijā

 4. Norises vieta: Medzes pagasta bibliotēkā

 5. Īss aktivitāšu apraksts: Pasākums paredzēts PII ‘Čiekuriņš ” audzēkņiem, spēles un rotaļas,  ar kuru palīdzību veidosim izpratni par valodu daudzveidību pasaulē, bet akcentēsim, ka dzimtā valoda ir vissvarīgākā.

 6. Kontaktinformācija (e-pasts, telefona numurs) Ināra Dombrovska, tel. 29173732; biblioteka.medze@ inbox.lv

Par valodu………

Par valodu………..

VALSTS VALODAS DIENAS (2017. gada 13. maijs)

dalībnieka anketa

 1. Pasākuma pieteicējs (iestāde vai privātpersona)

Rēzeknes novada Audriņu pamatskolas skolotāja Tatjana Vabale

 1. Pasākuma nosaukums

Par valodu………

 1. Norises laiks

13.05.2017.

 1. Norises vieta: Rēzeknes novada Audriņu pamatskola
 2. Īss aktivitāšu apraksts:

 13.05. Katra klase no 1. līdz 9. veido kolāžu ar ievērojamo cilvēku izteicieniem par valodas nozīmi viņu dzīvē.  Kolāžas tiek veidotas uz A2 krāsainām lapām. Visi darbi būs apskatāmi izstādē skolas zālē.

Pēc tam visi skolēni tiks aicināti iziet no klasēm ārā un ar krāsainiem krītiņiem uzrakstīt uz asfalta savus iemīļotākos citātus, tautasdziemas par valodu.

Kontaktinformācija (e-pasts, telefona numurs)

vabale4@inbox.lv

28760279

Valoda uz trotuāra

VALSTS VALODAS DIENAS (2017. gada 13. maijs)

dalībnieka anketa

 Pasākuma pieteicējs (iestāde vai privātpersona): Rīgas Valdorfskola.

 1. Pasākuma nosaukums: “Valoda uz trotuāra”.
 2. Norises laiks: maijs, plkst. 11:00-12:00.
 3. Norises vieta: Rīgas Valdorfskola.
 4. Īss aktivitāšu apraksts: Esot labiem laikapstākļiem, 3., 4. un 8. klases skolēni dosies skolas pagalmā, lai ar krītiņiem uz trotuāra rakstītu latviešu tautasdziesmas un sakāmvārdus, 8. klases skolēni rakstīs dzejas citātus. Sliktu laikapstākļu gadījumā, pasākums notiks skolas zālē.
 5. Kontaktinformācija (e-pasts, telefona numurs):

Rīgas Valdorfskola: 67105572 ; rvds@riga.lv

Valoda ir tauta. Valoda ir dzeja. Valoda ir vēsture. Valoda ir zinātne. Valoda ir cilvēks.

VALSTS VALODAS DIENAS (2017. gada 13. maijs)

dalībnieka anketa

 1. Pasākuma pieteicējs (iestāde vai privātpersona)

Rīgas 54.vidusskola

 1. Pasākuma nosaukums: Valoda ir tauta. Valoda ir dzeja. Valoda ir vēsture. Valoda ir zinātne. Valoda ir cilvēks. /Jānis Klīdzējs/
 2. Norises laiks: 2017. gada 13. maijā
 3. Norises vieta: Rīgas 54. vidusskola
 4. Īss aktivitāšu apraksts:

Katra klase veido instalāciju- latviešu dzejnieka dzejoļa vai citāta par valodu atveidojumu- uz krāsainajām lentēm raksta dzejoļa rindas, tad piesien katru lenti pie diviem kātiem, šādi veidojot dzejoļu tekstus. Instalācijas izvieto skolas pagalmā.

4.klašu skolēni ar krītiņiem skolas pagalmā raksta dažādu autoru citātus par valodu.

 1. klašu skolēni veido tematisko “dzīvo sienu”.
 2. Kontaktinformācija (e-pasts, telefona numurs)

koksana@inbox.lv

Valoda uz trotuāra

VALSTS VALODAS DIENAS (2017. gada 13. maijs)

dalībnieka anketa

 

 1. Pasākuma pieteicējs: Dricānu vidusskola 
 1. Pasākuma nosaukums: “Valoda uz trotuāra” 
 1. Norises laiks: 2017.gada 13.maijs no plkst.12.00 līdz.plkst 13.30 
 1. Norises vieta: Dricānu vidusskolas teritorijas asfaltētā daļa 
 1. Īss aktivitāšu apraksts: Pēc Pēdējā zvana svinībām gan 9.un 12.klašu skolēni, gan pārējo klašu skolēni uz skolas teritorijas asfaltētās daļas ar krītiņiem raksta savus iemīļotākos citātus no latviešu autoru darbiem 
 1. Kontaktinformācija: Gunta Kazuševa, telefons: 29425184;

e-pasts: gunta.kazuseva@saskarsme.lv

Maltai – 80: paaudžu satikšanās citātos

VALSTS VALODAS DIENAS (2017. gada 13. maijs)

dalībnieka anketa

 Pasākuma pieteicējs (iestāde vai privātpersona)

Maltas Bērnu un jauniešu centrs (Rēzeknes novads)

 Pasākuma nosaukums

“Maltai – 80: paaudžu satikšanās citātos”

 Norises laiks:

 1. maijā no plkst. 15.00 (jo 13. maijā mūsu skolā notiek Pēdējā skolas zvana svētki).
 2. Norises vieta:

Laukums un kāpnes pie Maltas BJC.

 1. Īss aktivitāšu apraksts:

Tā kā šogad Rēzeknes novadā esošā Malta svin savu 80. gadadienu, tad Valsts valodas svētkos vēlamies celt saulītē no Maltas nākušos rakstītā vārda māksliniekus – dzejniekus un prozaiķus, daži no kuriem ir Latvijā pazīstami, piemēram: Jo (Jolanta Silanže),  Aigars Runčis (grupa “Borowa MC”), Veronika Tenča-Goldmane, kā arī Emīlija Astiča, Anna Šīrone, Jadviga Okuneviča, Kornēlijs Kovaļevskis, Anna Babre, Edgars Stepiņš.

Tā būs iespēja jauniešiem iepazīt savus novadniekus, viņu darbus. Bērniem tiks piedāvāti minēto autoru daiļdarbi vai to fragmenti (piem., V.Tenčas-Goldmanes latgaliskā poēma prozā “Pastareite”), kuros viņi izvēlēsies uzrunājošos citātus un rakstīs tos ar krītiņiem laukumā pie BJC. 

 1. Kontaktinformācija (e-pasts, telefona numurs):

Skaidrīte Svikša, tālr. 29263367, korekt@inbox.lv

 

Valodas trotuārs ved uz….

Pasākuma pieteicējs – Ludzas pilsētas ģimnāzija
Pasākuma nosaukums- Valodas trotuārs ved uz….
Pasākuma laiks- 2017.gada 12.maijs plkst.9.00-11.00
Norises vieta – Ludzas pilsētas ģimnāzijas apkārtne
Īss apraksts- 10. klases skolēni dosies pilsētvidē un ar krītiņiem rakstīs uz ietvēm kāda latviešu rakstnieka teksta fragmentiņus par valodu. Savukārt 5.klases skolēni atšifrēs tekstu, tā autoru un nosaukumu, pievienos kādu secinājumu, viedokli, zīmējumu, fotogrāfiju….  Savu darbiņu  līdz 16. maijam iesniegs latviešu valodas skolotājam. Radošāko darbiņu autori saņems balvas.
Paldies!
Līga 29452577 – LPĢ latviešu valodas skolotāja