Magnetofona lente ar Jurjānu Andreja 100 gadu jubilejas koncerta ierakstu

Šomēnes par Mēneša priekšmetu izvēlēta magnetofona lente ar Jurjānu Andreja simtgadei veltīta kora koncerta ierakstu. Jūlijs ir dziesmu svētku mēnesis, šogad aprit 70 gadu Leonīda Vīgnera dibinātajam un vadītajam korim “Mūza”, un šī lente arī ir jaunieguvums un daļa no RMM rīcībā nonākušā Leonīda Vīgnera magnetofona lenšu arhīva. Videostāstā plašāk stāsta RMM mākslas eksperts Dzintars Gilba.

Programmā bija Jurjānu Andreja daiļrades izlase, populārākie darbi – kora dziesmas “Nevis slinkojot un pūstot”, “Uz augšu”, “Lūk, roze zied”, “Kas īstens latvietis”, tautasdziesmu apdares “Pūt, vējiņi” un “Aiz upītes es uzaugu”, solodziesmas “Jel nevaicā”, “Kā zagšus” un „Jele pasmaidi”, ka arī divas kantātes – “Tēvijai” un “Līgojiet, līksmojiet”. Daļu no šī koncerta – kora dziesmas un kantātes – pēc nedēļas raidīja Latvijas radio.

Par šo koncertu presē recenzijas neparādījās, bet par “Līgojiet, līksmojiet” atskaņojumu var spriest pēc recenzijas par 30. septembra koncertu (arī tajā šo kantāti dziedāja LRAP koris): “Visa sarīkojuma kronis neapšaubāmi bija kantāte “Līgojiet, līksmojiet”, ko pēc klausītāju vētraina pieprasījuma diriģentam L. Vīgneram nācās atkārtot. Patiesi žilbina šīs kantātes gavilējošā savā svaigumā tautiskā melodika, viss viņas varenais, aizraujošais skanējums. Patiess meistarības paraugs arī mūsdienu komponistiem!

Vissiltāko atzinību pelna LRAP Kultūras nama kolektīvs, kas teicami apguvis šīs kantātes tikai šķietami vienkāršo, bet patiesībā itin sarežģīto polifonisko vijumu. Nodziedot kantāti “no galvas”, bez notīm, koris parādīja, cik daudz pūļu un patiesas mīlestības ieguldīts šai darbā.”

Lenšu magnetofons ilgus gadus bija vispopulārākais skaņu ierakstu līdzeklis mājas apstākļos, ar to varēja ierakstīt gan savu balsi, gan jebkuru sevi interesējošu raidījumu no radio. Arī diriģentam Leonīdam Vīgneram viņa magnetofons MAG-8M-II bija darba instruments. Regulāri tika ierakstītas L. Vīgnera diriģēto koncertu tiešraides vai pārraides. Kā atcerējās maestro meita Daina Vīgnere, ierakstīšanas darbu no radio veikusi viņa ar brāli Ivaru. Pārnācis mājās pēc koncerta, diriģents klausījies lenti un analizējis koncertu. L. Vīgnera ļoti apjomīgajā lenšu arhīvā saglabājušies arī tādi koncertu ieraksti, kādi Latvijas Radio fonotēkā tikuši nodzēsti. Un tāds ir arī šis Jurjānu Andreja kora dziesmu un kantāšu ieraksts.

Rakstniecības un mūzikas muzejā nonākušās L. Vīgnera lentes pakāpeniski tiek digitalizētas un būs pieejamas pētniekiem un visiem interesentiem.