Dzintara Soduma arhīva nodošana RMM. Fotogalerija

Šogad Rakstniecības un mūzikas muzejs Valsts valodas dienu svinēja ar izcilā rakstnieka un tulkotāja Dzintara Soduma arhīva svinīgu saņemšanu Soduma balvas pasniegšanas ceremonijā 13. maijā Raiņa un Aspazijas mājā, kur bija skatāma arī Dz. Soduma materiālu ekspresizstāde. RMM kolekcija papildināta ar vērtīgiem jaunieguvumiem – Dzintara Soduma manuskriptiem un rokrakstiem, dokumentiem, grāmatām, ar roku pierakstītām atziņām un komentāriem par personīgiem, filozofiskiem, kultūras faktiem, vēstulēm un piemiņas lietām. Saņemtais Dzintara Soduma arhīvs pavērs iespēju gan rakstnieka daiļrades detalizētākai izpētei, gan mērķtiecīgam eksponējumam muzeja izstādēs, katalogos, tematiskos pasākumos, konferencēs u.c.