Latviešu sirdsapziņas dzejnieks Andrejs Eglītis (1912-2006) bijis kaismīgs futbola līdzjutējs. Dzīvojot Zviedrijā, viņš meklējis saikni ar Latviju, klausoties radio un spēku rodot ticībā Dievam.

Attēlā: Andrejs Eglītis, makšķerējot pie Olandes ezera. 1970. gadi. Foto: nezināms. RTMM 469920.