Dons Jaffē ar tēvu Jakovu Rīgā, ap 1936. gadu. Foto no Dona Jaffē personīgā arhīva. Dons Jaffē jaunībā. 1950. gadi. Foto no Dona Jaffē personīgā arhīva. Dons Jaffē ar audzēkņiem E.Dārziņa mūzikas vidusskolā. No kr.: Laima Kunkule, D.Jaffē, koncertmeistare Veneta Miķelsone, Sergejs Roldugins, Josifs Feigelsons.

1966. gadā muzeja krājumā iekļautas divas durvju plāksnītes, kas reiz rotājušas šo dzīvokļu durvis. Senākā no tām ar vienkāršu uzrakstu vācu valodā “J.Tschadarain” izgatavota 20. gadsimta sākumā. Otra tapusi, domājams, trīsdesmito gadu otrā pusē: “J.Čadarainis, drēbnieka amata meistars”.

Saranskas apgabala partijas komitejas apliecība par A.Čadaraiņa komandēšanu uz Latviju. RTMM 40664(1) Muzejā ir unikāli dokumenti par Čaka dzīvi Krievijā, kuri liecina, ka viņš nav bijis sanitārs strēlnieku pulkos, bet mācījies partijas skolā, tad uzņemts boļševiku partijā. Krājumā ir dzejnieka piemiņas lietas, piemēram, iemīļotā baltā cepure, dzeju klades, recenzijas,…