Publicējam RMM speciālistu, mākslas ekspertu pētījumus un referātu materiālus par mūzikas un literatūras vēstures personībām un problēmjautājumiem.