Garīgās mūzikas liecības muzeja krājumā

Mācītāja Viljama Fetlera ģimenes pūtēju orķestris. RTMM 713381.

Baznīcas liturģijā cieši apvienojas runātais vārds un mūzika. Muzeja krājumā par to liecina J. Vītola 11 nošu rokrakstu burtnīcas ar garīgo dziesmu meldijām, rakstniekiem un mūziķiem piederējušas dažādas Dziesmu grāmatas (piemēram, J.Janševska kolekcijā), dziesmu lapiņas, fotoattēli, rokraksti u.c.

Ja vēlaties pieteikt lekciju, gaidīsim zvanu pa tālruni 67509263 vai vēstuli e-pastā komunikacija@rmm.lv.