Ekskursija izstādē un diskusija

Aicinām apmeklēt kuratores ekskursiju izstādē “Krājuma glabāti stāsti: Rīgas Strādnieku teātris” un diskusiju ar mūsdienu režisoriem 14. septembrī plkst. 17.00
RMM kultūras telpā “Tintnīca”, Pulka ielā 8, Rīgā.
Šoreiz Literatūras viesistabā pievērsīsimies teātra tēmai. Iesākumā kopā ar kuratori Sanitu Duku ekskursijā iepazīsimies ar Rīgas Strādnieku teātra sociālpolitisko ievirzi mākslinieciskajā darbībā, repertuāra izvēlē, scēniskajā vizualitātē. Turpinājumā ar mūsdienu aktīvi praktizējošiem režisoriem meklēsim paralēles šodienas Latvijas teātru dzīvē. Kā mūsdienās ir strādāt ar sociāli un politiski nozīmīgām tēmām? Cik gatava tam ir Latvijas sabiedrība? Kāpēc tas ir svarīgi?
Piedalās režisori: Krista Burāne, Valters Sīlis, Gatis Šmits, Laura Stašāne.