Svešā zemē stādu rozes es

Rakstniecības un mūzikas muzeja interneta žurnāla “Stāstnesis” 19. numura virstēma ir “Svešā zemē rozes stādu es” jeb radošas personības izvēles par labu dzīvei ārpus Latvijas vai palikšanai dzimtenē laikmeta griežos.

Kas bijusi galvenā motivācija komponistes Gundegas Šmites dzīvei un darbībai ārpus Latvijas, un kā gūtie iespaidi atbalsojušies viņas personībā un mūzikā, lasi Baibas Jaunslavietes rakstā: https://rmm.lv/storyteller/komponistes-gundegas-smites-dzives-un-jaunrades-geografija/

Par vienīgo latviešu mūzikas vēsturē Gruzijas nopelniem bagāto mākslas darbinieku Jāni Dūmiņu raksta Ieva Ezeriete: https://rmm.lv/storyteller/janis-dumins-vienigais-latviesu-muzikas-vesture-gruzijas-nopelniem-bagatais-makslas-darbinieks/

Par rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa bēgļu gaitām un dzīvi svešumā lasi Zandas Šumskas rakstā: https://rmm.lv/storyteller/jana-jaunsudrabina-trimda-saubas-un-nihilisms/

Rakstnieci Ilzi Lāci, kura dzīvo un strādā Vācijā, intervē Kristiāna Kuzmina: https://rmm.lv/storyteller/intervija-ar-ilzi-laci/