Kādas diskusijas lasāmas Komponistu savienības padomju laiku protokolos?

Latvijas Padomju Komponistu savienības jaunrades apspriedes dalībnieku Protokols Nr.1, 1947.gada 29.janvārī. Veltījums Nilam Grīnfeldam ar labas veselības vēlējumiem. RTMM 709936. Latvijas PSR Komponistu savienības biedri no Maskavas, partijas funkcionāri sēdē, kur apspriests Komunistiskās partijas CK lēmums “Par V. Muradeli operu “Lielā draudzība”” (kampaņa pret t.s. formālismu mūzikā). Komponistu savienības telpās, Rīgā, K.Barona ielā 12. 1948.g. … Turpināt lasīt Kādas diskusijas lasāmas Komponistu savienības padomju laiku protokolos?