Nr. 20

Pakur, pakur uguntiņu!

Rakstniecības un mūzikas muzeja interneta žurnāla “Stāstnesis” 20. numura virstēma ir “Pakur, pakur uguntiņu!” jeb strīdu māksla. Žurnāla numurā lasi par kašķiem Latvijas mūzikas vidē pirms 1940.gada, Latvijas Padomju Komponistu savienības protokolos fiksētajiem strīdiem un diskusijām, kā arī skaties interviju ar Rihardu Bargo par “Tenkām”, prototipiem un notikumiem.

Nr. 19

Svešā zemē stādu rozes es

Interneta žurnāla “Stāstnesis” 19. numura virstēma ir “Svešā zemē rozes stādu es” jeb radošas personības izvēles par labu dzīvei ārpus Latvijas vai palikšanai dzimtenē laikmeta griežos.

Nr. 18

Solidaritāte

Interneta žurnāla “Stāstnesis” 18. numura virstēma ir “Tu atpestī cietējus brāļus” jeb solidaritāte. Jaunajā numurā trīs RMM mākslas ekspertu – Ilonas Miezītes, Ineses Žunes un Mariana Rižija publikācijas ir veltītas šai tēmai. No šī numura mainām ierasto publicēšanas formu – visi žurnāla numura raksti un intervijas tiks publicētas vienlaicīgi.

Nr. 17

Pirmā atzinība

Pirmie panākumi personības radošajā ceļā – pakāpiens vai šķērslis? Interneta žurnāla “Stāstnesis” 17 numura rakstu tēmu lokā – pirmās atzinības personību radošajā ceļā. No karjeras sākuma līdz slavas un panākumu virsotnēm.

Nr. 16

Meistars un māceklis

Neviens par meistaru acumirklī nekļūst. Talants var izpausties agri, bet tas ir jānoslīpē. Tie var būt arī ilgi izaugsmes gadi, kuros iegūtā meistarība beidzot ļauj atraisīties apslēptajam talantam. Un labi, ja šajā tapšanas ceļā tiek sastapts īstais skolotājs. Vai varbūt tie vairāki skolotāji. Kā notiek šī sastapšanās? Kas notiek tālāk?

Nr. 15

Personība pirms personības

Interneta žurnāla “Stāstnesis” 15. numura “Personība pirms personības” rakstos stāstīsim, kā no radošām personām veidojas personības, kuras varam ierakstīt literatūras un mūzikas vēsturē – viņu ierosmēm, izglītību, pirmajiem darbiem, šaubīšanos, aicinājuma apzināšanos un pat pārkvalificēšanos. Raksti par dažādu žanru meistariem, laikmeta lieciniekiem un līdzradītājiem.

Nr. 14

Radošā personība un bohēma

Kā savienot bohēmu ar radīšanas procesu? Vai tā kalpo par iedvesmu mākslas darba tapšanai vai pazudina radošo personību? Bohēma, radošo cilvēku kontakti, draudzība.

Nr. 13

Radošo personību prokrastinācija

Vai visas radošās personības mākslas darba tapšanas procesā sastopas ar prokrastināciju? Slinkums vai radošās enerģijas koncentrēšana spožā mākslas darbā? 13. interneta žurnālā “Stāstnesis” – raksti par Latvijas kultūras personībām un prokrastināciju.

Nr. 12

Radīšanas brīdis

Kas iedvesmo autoru radīšanas brīdim? Numura fokusā – personības, to radīšanas process, brīdis un mākslas darba iedvesmas avots. Kur mākslinieks rod iedvesmu darba radīšanai? Cik nozīmīgs ir pirmais impulss, lai taptu mākslas darbs?

Nr. 11

Ceļā

“Stāstneša” jaunāko numuru caurvij tēma “Ceļā”. Ar to saprotot gan pašiniciētu došanos ceļā – iespaidu, zināšanu, radošu impulsu meklējumos, gan piespiedu ceļā – trimdā, izsūtījumā.