Bezgalīgā telpa starp iedomāto un iespējamo

Vitāls zīmols ir iedvesmojoša un zinātkāra personība, kas spēj savienot sevī tradicionālās muzeja kultūras vērtības, emocionālo inteliģenci, mērķauditorijas pieredzi un spēju jēgpilni iesaistīties sabiedrības aktuālajās norisēs. Tādēļ par zīmola estētisko un saturisko spēku var spriest ne tikai pēc ārējā tēla un vizuālās atpazīstamības, bet arī muzeja apmeklētāju degsmes un vēlmes atgriezties tajā vairākkārt