Fototelegramma. Mirdza Ķempe – Antai Klints. Rīga, 1963.g. 30. septembris. Apsveikums 70 gadu jubilejā, dzejolis “Pie dzimtās Liepājas jūra šalko bez gala..”. RTMM 261861 Apsveikuma telegramma ar velt.dzejoli, Anna Brigadere – Atim Ķeniņam, 16.12.1923. RTMM 503130(1) Bruno Skulte telegrafē Valentīnam Bērzkalnam steidzamu uzaicinājumu rakstīt recenziju par uzvedumu…

Gluži kā “Mērnieku laiki” arī “Sarkanais dzīvsudrabs” kā veselums ir mākslinieciski visai neviendabīgs darbs, kurā veiksmīgas epizodes un grodi savērptas sižeta līnijas mijas ar ne tik rūpīgi izstrādātām, daudz ko atstājot nepateiktu un neatrisinātu, kaut tā, iespējams, ir apzināta izvēle, reflektējot par to, cik daudz mēs vēl šobaltdien nezinām (un nekad neuzzināsim) par nesenās pagātnes trauksmainajām norisēm.

Jaunākajos dzejoļos Anna turpina attīstīt tos motīvus, kas pārliecinoši pieteikti jau kopš debijas, tomēr visciešākā saikne sajūtama ar iepriekšējo krājumu “Es izskatījos laimīga”, kas iezīmēja viņas tiekšanos pretī izteikti autobiogrāfiskām detaļām un pašrefleksijai, paradoksālā veidā saplūstot ar vēlmi fiksēt daudz plašākas dzīves ainas un ievilkt savos tekstos laikabiedru dzejas motīvus

Jaunākās latviešu dzejas ainavā Krišjāņa Zeļģa “Zvēri” šķiet kā hibrīds, kas apvieno sevī gan neuzbāzīgu, pieklusinātu personisko emociju lokizlādi, gan dažāda realitātes/sirrealitātes kalibra ainas – no vienas puses, nekā pārsteidzoša vai šokējoša, bet, no otras puses, ir cieša sajūta, ka Zeļģa balss joprojām saglabā savu unikalitāti kopējā mūsu dzejnieku orķestra skanējumā.

Gan Janas Egles, gan Daces Vīgantes stāstu personāži ilgojas pēc visparastākās līdzcilvēku sapratnes un attiecību siltuma, tie nav nekādi intelektuāli pārcilvēki ar augstiem garīguma un morāles apvāršņiem, bet tie, kurus ikviens no mums redz ikdienā uz ielas, savā darbavietā vai pat tuvāko cilvēku lokā. Tie esam mēs paši.

Auseklis (Miķelis Krogzemis) app 1870. gadu vidu. RTMM 184570 Jānis Cimze ap 1840.gadu sākumu. Fotogrāfs nezināms. RTMM 104996 Jāņa Cimzes vadītā Valkas Skolotāju semināra audzēkņu 10. kurss. 1868.– 1871. gads. 2. rindā 5. no kr. – Auseklis (Miķelis Krogzemis). Fotogrāfs nezināms. RTMM 89931 Miķeļa Krogzemja (Ausekļa)…