Apmeklē

Ceļā uz atjaunoto mājvietu Rakstniecības un mūzikas muzejs tuvojas pārmijām – domāšanas telpai, kas ceļojošās izstādēs un pasākumos aptvers neapgūtas teritorijas un ierastiem priekšstatiem ļaus pāraugt jaunā kvalitātē.