Mežaparka Lielajā estrādē jeb Sidraba birzī Rakstniecības un mūzikas muzejs turpina darbu pie Dziesmu un deju svētku tradīcijai veltītās pastāvīgās ekspozīcijas “Dziesmusvētku telpa” izveides. To plānots atklāt 2023. gadā – dziesmu svētku tradīcijas 150-gadē.

Rakstniecības un mūzikas muzejs sadarbībā ar Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju, gaidot Dziesmu un deju svētku ekspozīcijas Dziesmusvētku telpa atklāšanu, izsludina bērnu un jauniešu plakātu konkursu. Aicinām bērnus un jauniešus vecumā no 7 līdz 20 gadiem piedalīties plakātu konkursā NĀKOTNES DZIESMUSVĒTKI, rosinot pilnveidot savas zināšanas par dziesmusvētku tradīciju, simboliem un…

Šogad dziesmusvētku tradīcijai aprit 150 gadi, un tieši šodien, 3. janvārī, līdz RMM pastāvīgās ekspozīcijas “Dziesmusvētku telpa” atvēršanai Mežaparka estrādē atlikušas 150 dienas. Jaunajā Facebook lapā Dziesmusvētku telpa seko līdzi, kā tā top, un skaiti dienas līdz atvēršanai 1.jūnijā!…

16. septembrī Mežaparka estrādē norisinājās RMMM rīkots forums Latvijas atmiņas institūcijām – Latvijas muzejiem, bibliotēkām un arhīviem ar sadarbības partneriem, lai runātu un dalītos pieredzē par turpmākajiem sadarbības principiem Dziesmusvētku 150 gadu vēstures apzināšanā un mūsdienīgas kultūras mantojuma pārvaldības veicināšanā. Aktualizējot Dziesmu un deju svētku tradīcijas norišu, tajā skaitā lokālo…

Aizvadītajā nedēļā Mežaparka estrādē norisinājās Rakstniecības un mūzikas muzeja rīkots forums Latvijas atmiņas institūcijām – Latvijas muzejiem, bibliotēkām un arhīviem ar sadarbības partneriem, lai runātu un dalītos pieredzē par turpmākajiem sadarbības principiem Dziesmusvētku 150 gadu vēstures apzināšanā un…

Minesotā (ASV) no 29. jūnija līdz 4. jūlijam pēc XV Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku ASV rīcības komitejas uzaicinājuma RMM direktore Iveta Ruskule, Dziesmu un deju svētku ekspozīcijas vadītāja Iveta Grava un muzeja komunikāciju vadītāja Ilona Matvejeva piedalījas XV Vispārējo latviešu dziesmu un…

29. jūlijā apritēja 20 gadi kopš Vairas Vīķes-Freibergas īpašās uzrunas Mežaparka Lielajā estrādē Dziesmu un deju svētku “Rīgai 800” noslēgumā. Šajā pašā datumā Rīgas pilī bijusī Valsts prezidente tikās ar Rakstniecības un mūzikas muzejs topošās pastāvīgās Dziesmusvētku ekspozīcijas veidotājiem un pasniedza īpašu dāvinājumu – personīgā tautas tērpa sastāvdaļu, Bārtas novada…

29. jūlijā apritēja 20 gadi kopš Vairas Vīķes-Freibergas īpašās uzrunas Mežaparka Lielajā estrādē Dziesmu un deju svētku “Rīgai 800” noslēgumā. Šajā pašā datumā Rīgas pilī bijusī Valsts prezidente tikās ar Rakstniecības un mūzikas muzejs topošās pastāvīgās Dziesmusvētku ekspozīcijas veidotājiem un pasniedza īpašu dāvinājumu –…

Rakstniecības un mūzikas muzejs sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru, Dziesmu svētku biedrību un Pasaules Brīvo latviešu apvienību aicina ikvienu interesentu piedalīties akcijā “Mani Dziesmu un deju svētki”, kuras laikā tiks vākti personiski stāsti – topošās Dziesmu svētku ekspozīcijas sastāvdaļa. Visi interesenti aicināti iesūtīt stāstus dažādos formātos –…

Līdz Dziesmu svētku 150. jubilejai 2023. gadā plānots pabeigt ne tikai Mežaparka lielās estrādes pārbūvi, bet tās ēkā ierīkot arī svētkiem veltītu Rakstniecības un mūzikas muzeja veidotu ekspozīciju. Rubrikā “Dziesmu svētku ekspozīcija” publicēsim gan aktualitātes, gan atskatu uz publikācijām medijos par tās tapšanu. Madaras Ābeltiņas rakstā “20…

Viena no redzamākajām aktivitātēm ceļā uz tradīcijas 150 gadu jubileju būs Rakstniecības un mūzikas muzeja veidotā Dziesmu svētku ekspozīcija - līdz lielajai jubilejai plānots pabeigt ne tikai Mežaparka lielās estrādes pārbūvi, bet estrādes ēkā ierīkot arī tradīcijai veltītu Rakstniecības un Mūzikas muzeja veidoto pastāvīgo ekspozīciju, kas top kā Kultūras ministrijas un Rīgas domes sadarbības projekts.