Dziesmu svētku muzeja ekspozīcijas atklāšana paredzēta pēc diviem gadiem, Dziesmu svētku 150. jubilejā. Līdz tam iecerēts ne tikai pabeigt Mežaparka lielo estrādi, bet estrādes ēkā ierīkot svētkiem veltītu Rakstniecības un Mūzikas muzeja veidoto ekspozīciju.

Minesotā (ASV) no 29. jūnija līdz 4. jūlijam pēc XV Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku ASV rīcības komitejas uzaicinājuma RMM direktore Iveta Ruskule, Dziesmu un deju svētku ekspozīcijas vadītāja Iveta Grava un muzeja komunikāciju vadītāja Ilona Matvejeva piedalījas XV Vispārējo latviešu dziesmu un…

29. jūlijā apritēja 20 gadi kopš Vairas Vīķes-Freibergas īpašās uzrunas Mežaparka Lielajā estrādē Dziesmu un deju svētku “Rīgai 800” noslēgumā. Šajā pašā datumā Rīgas pilī bijusī Valsts prezidente tikās ar Rakstniecības un mūzikas muzejs topošās pastāvīgās Dziesmusvētku ekspozīcijas veidotājiem un pasniedza īpašu dāvinājumu – personīgā tautas tērpa sastāvdaļu, Bārtas novada…

29. jūlijā apritēja 20 gadi kopš Vairas Vīķes-Freibergas īpašās uzrunas Mežaparka Lielajā estrādē Dziesmu un deju svētku “Rīgai 800” noslēgumā. Šajā pašā datumā Rīgas pilī bijusī Valsts prezidente tikās ar Rakstniecības un mūzikas muzejs topošās pastāvīgās Dziesmusvētku ekspozīcijas veidotājiem un pasniedza īpašu dāvinājumu –…

Rakstniecības un mūzikas muzejs sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru, Dziesmu svētku biedrību un Pasaules Brīvo latviešu apvienību aicina ikvienu interesentu piedalīties akcijā “Mani Dziesmu un deju svētki”, kuras laikā tiks vākti personiski stāsti – topošās Dziesmu svētku ekspozīcijas sastāvdaļa. Visi interesenti aicināti iesūtīt stāstus dažādos formātos –…

Līdz Dziesmu svētku 150. jubilejai 2023. gadā plānots pabeigt ne tikai Mežaparka lielās estrādes pārbūvi, bet tās ēkā ierīkot arī svētkiem veltītu Rakstniecības un mūzikas muzeja veidotu ekspozīciju. Rubrikā “Dziesmu svētku ekspozīcija” publicēsim gan aktualitātes, gan atskatu uz publikācijām medijos par tās tapšanu. Madaras Ābeltiņas rakstā “20…

Viena no redzamākajām aktivitātēm ceļā uz tradīcijas 150 gadu jubileju būs Rakstniecības un mūzikas muzeja veidotā Dziesmu svētku ekspozīcija - līdz lielajai jubilejai plānots pabeigt ne tikai Mežaparka lielās estrādes pārbūvi, bet estrādes ēkā ierīkot arī tradīcijai veltītu Rakstniecības un Mūzikas muzeja veidoto pastāvīgo ekspozīciju, kas top kā Kultūras ministrijas un Rīgas domes sadarbības projekts.