Publiskie iepirkumi

Ievērojot grozījumus Publisko iepirkumu likumā, kas stājās spēkā 2019. gada 1. janvārī, turpmāk visa iepirkumu informācija būs pieejama pasūtītāja profilā EIS.

Rakstniecības un mūzikas muzejā tiek ievērota vienota un standartizēta iepirkumu organizēšana / pakalpojumu pieejamība bez jebkādas papildu motivāciju piedāvāšanas un došanas tās darbiniekiem, pilnībā izslēdzot jebkādu labumu (dāvanu, kukuļu, cita veida motivāciju) pieņemšanu.