Publiskie iepirkumi

Ievērojot grozījumus Publisko iepirkumu likumā, kas stājās spēkā 2019. gada 1. janvārī, turpmāk visa iepirkumu informācija būs pieejama pasūtītāja profilā EIS.