MUZEJA MISIJA IR IEDVESMOT NACIONĀLĀ RAKSTNIECĪBAS UN MŪZIKAS MANTOJUMA LAIKMETĪGAI IZPRATNEI UN VEICINĀT PRIEKŠSTATU PAR MUZEJU KĀ TELPU JAUNAI PIEREDZEI UN NOZĪMĪGĀM SARUNĀM.

Mūsu vērtības:

Profesionalitāte. Mēs esam pieredzējuši profesionāļi, kas pastāvīgi papildina savas zināšanas muzeoloģijā un pilnveido kompetences krājuma pārvaldībā, pētniecībā, komunikācijā un izglītībā.

Atbildība. Ar vislielāko rūpību un precizitāti mēs veidojam, glabājam un pētām nacionālo muzeju krājumu; vērojam, vērtējam un aktīvi interesējamies par šodienas rakstniecības un mūzikas radošo procesu un notikumiem.

Radošums. Savu izstāžu, sarīkojumu, izglītojošo nodarbību un citu sabiedrības un muzeja satikšanās veidu satura un formu izstrādē tiecamies uz radošu un mūsdienīgu skatījumu. Mēs augsti novērtējam un ticam, ka tikai komandas darbs ir augstvērtīgu radošu piedāvājumu radīšanas pamatā.

Atsaucība. Mēs esam atvērti izaicinājumiem un tiecamies savienot jauno ar veco, konservatīvo ar mūsdienīgo. Mēs ieklausāmies sabiedrības viedoklī un pastāvīgi pilnveidojam muzeja piedāvājumus.

Inteliģence. Mēs skaidri apzināmies savu lomu kultūrvēsturiskā mantojuma interpretācijā mūsdienu sabiedrībai. Mēs izglītojamies paši un nodrošinām kvalitatīvu piedāvājuma saturu, respektējot dažādas mērķauditorijas.

Mūsdienīgums. Mūsu piedāvājums ir pārdomāts un izstrādāts, balstoties mūsdienu kultūras notikumu aktualitātēs, izprotot mūsu mērķauditoriju dzīvesstilu, jaunāko tehnoloģiju izmantošanas iespējās un komunikācijas tendencēs.

Misijas apziņa. Mēs apzināmies, ka mūsu ikdienas darbs ir nozīmīgs nacionālās identitātes un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā un aktualizēšanā Latvijas sabiedrībā un veidojot Latvijas tēlu ārpus tās robežām.

Grafiskā identitāte:

RMM jaunā izskata rokasgrāmata

Logo:

 

 

 

RMM_logo_CMYK

RMM_LOGO_CMYK_light

RMM_logo_RGB

RMM_LOGO_RGB_light